2015-06-10 18:06:00

EP označil homosexuálne partnerstvo za rodinu – reakcia právnika


Štrasburg 10. júna – Európsky parlament schválil odporúčanie o rodovej rovnosti v Európe s použitím výrazu „homosexuálne rodiny“.  Ako sa píše v schválenom texte, „parlament berie na vedomie vývoj definície rodiny“. EP takto odporúča, aby sa normy v danej oblasti (aj pracovnoprávne normy) zohľadňovali fenomény, ako sú rodiny s jedným rodičom a rodičmi rovnakého pohlavia.

Podľa slov talianskeho odborníka na privátne právo z Európskej univerzity v Ríme prof. Alberta Gambina, je tu „snaha odlúčiť rodinu od inštitúcie, ktorá odjakživa predstavuje jej genetický prvok: od manželstva ako zväzku medzi mužom a ženou. A teraz, v tomto novom ponímaní rodiny, sa hovorí zjavne o tom, k čomu fakticky dochádza, teda o spolužitiach, ktoré niekedy predstavujú aj osoby rovnakého pohlavia. Takže rodina je odtŕhaná od ukotvenia v tom, čo je dané tradíciou a tiež aj prirodzenosťou, čiže od plodenia detí, a stále viac sa spája s určitým kultúrnym a možno sociálnym archetypom.“

Prof. Alberto Gambino zdôrazňuje, že „tu ide o definíciu, ktorá sa viaže na pojem spolužitia, a nie rodiny. Takže ide o veľký omyl volať rodinou to, čo vo svojej prirodzenosti rodinou nie je.“

Dokument odsúhlasený Európskym parlamentom síce nemá záväznosť pre národné parlamenty krajín EÚ, avšak „vytvára efekt politického tlaku“ na predstaviteľov týchto krajín, dodáva profesor práva z Európskej univerzity v Ríme. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.