2015-06-10 16:40:00

Enciklika „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“


Pranciškaus enciklika vadinsis „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“

Birželio 18 dieną bus pristatyta naujoji popiežiaus Pranciškaus enciklika „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“. Enciklikos pirmieji žodžiai, pagal kuriuos pavadintas dokumentas, „Laudato si’“ paimti iš „Kūrinijos giesmės“, kartais vadinamos „Saulės giesme“, kurią prieš daugiau kaip 800 metų parašė šv. Pranciškus Asyžietis. „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija“,- skamba Pranciškaus giesmės žodžiai.

Naujosios popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“ pristatymas įvyks naujojoje Sinodo salėje, Vatikane. Popiežiaus antrąją pontifikato encikliką pristatys kardinolas Peter Kodwo Appiah Turkson, Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininkas kartu su Pergamo metropolitu Jonu Zizioulas, Ekumeninio patriarchato ir Ortodoksų Bažnyčios atstovu. Šventojo Tėvo enciklikos „Laudato si‘“ pristatymo konferencijoje taip pat kalbės prof. John Schellenhuber, Potsdamo Klimato kaitos tyrimų instituto direktorius ir steigėjas.

Enciklikos „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“ tekstas skelbiamas šešiomis kalbomis: italų, prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų ir portugalų. Vatikane akredituoti žurnalistai enciklikos tekstą galės gauti birželio 18 dienos rytą, 9 val. Dar prieš šią datą Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos pirmininkas paties popiežiaus paprašytas visiems pasaulyje katalikų ordinarams pasiūs laišką apie enciklikos pristatymą su nurodymais ir siūlymais, kaip vyskupams prisidėti prie pastangų kuo plačiau informuoti visuomenę apie naująją popiežiaus žinią.

Pasak Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos tarybos atstovo kun. Michael Czerny, geidautina, kad vyskupai padėtų enciklikos „Laudato si’ – apie rūpestį bendrais namais“ paskelbimą patirti kaip svarbų visuotinės Bažnyčios gyvenimo įvykį bendrystėje su Šventuoju Tėvu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.