2015-06-09 14:52:00

Paskirtas naujas vyskupas Baltarusijoje


Naujuoju Minsko ir Mogiliavo arkivyskupijos augziliaru popiežius Pranciškus paskyrė kunigą Aliaksandrą Jašeuskį SDB. Vyskupu nominuotas kunigas gimė 1974 m. Smurgainyse, Gardino vyskupijoje. 1994 m. pradėjo studijas saleziečių kongregacijos kunigų seminarijoje, Lenkijoje. 1998 m. davė amžinuosius vienuoliškuosius įžadus, 2000 m. birželio 24 d. priėmė kunigystės šventimus. Tęsė studijas Romos saleziečių universitete. Tarnavo sielovadoje Baltarusijoje ir Rusijoje. Pastaruoju metu iki paskyrimo vyskupu buvo jo gimtuosiuose Smurgainyse įsikūrusios saleziečių bendruomenės vadovas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.