2015-06-08 19:38:00

„Áno rodine“ zo stretnutia východných hierarchov v Prahe


Praha 8. júna – V Prahe sa včera skončilo stretnutie východných katolíckych hierarchov zo 14 východných cirkví krajín Európy na tému: „kresťanská rodina a jej poslanie nielen v Európe“. V záverečnom komuniké zo štvordňového stretnutia 40 katolíckych hierarchov potvrdilo svoje rozhodné „áno“ rodine, vyjadrili sa tiež k situácii na Ukrajine, a dotkli sa aj situácie Cirkvi v oblasti juhovýchodnej Európy. Oznámili tiež, že ich najbližšie stretnutie sa uskutoční v októbri 2016 vo Fatime.

Pokiaľ ide o tému rodiny, svoje „áno“ jej východní hierarchovia vyjadrili v troch oblastiach: Ako základnej bunke spoločnosti a aj ako domácej Cirkvi, keď uvádzajú: „Rodina, domáca Cirkev, ako to vyjadril svätý Ján Zlatoústy a ako to zdôraznil Druhý vatikánsky koncil, ako laboratórium a cvičisko ľudskosti nie je len miestom, kde dochádza k odovzdávaniu viery, ale kde sa učíme aj základným princípom spolužitia. V nej je každý povolaný darovať sa a prijať druhého, rastúc vo vzájomnej láske. Manželia a manželky, otcovia a matky, bratia a sestry sú povolaní milovať sa: všetci v rodine majú svoje jedinečné a dôležité miesto.“

Katolícki východní hierarchovia potvrdili svoje „áno“ rodine aj z toho dôvodu, že „v temných chvíľach dejín početných krajín stredo-východnej Európy to boli práve rodiny, čo udržiavali živými ľudskú slobodu, rozličné národné identity a ich bohaté kultúrne a duchovné dedičstvo. Boli to kresťanské rodiny, ktoré udržiavali živými vieru v Boha a nádej na lepšiu budúcnosť“.

Ako sa ďalej píše v záverečnom vyhlásení, „v rámci prípravy na synodu biskupov sa hierarchovia, potvrdzujúc prioritu rodiny pri bežnej pastorácii jednotlivých cirkví, zaviazali šíriť čoraz dôkladnejšiu prípravu na sviatosť manželstva, aby manžel a manželka so silou milosti mohli vytvárať skutočné spoločenstvo života prijímajúc deti a vychovávajúc ich. Zaväzujú sa duchovne sprevádzať a viesť rodiny, podporovať a šíriť spoločenstvá rodín, farnosti, ktoré sa aj s pomocou svojich kňazov snažia žiť a svedčiť o kráse bytia spoločenstvom osôb, podľa Božieho obrazu“.

Potvrdenie svojho „áno“ rodine východných katolíckych hierarchov vedie napokon aj k tomu, aby boli „nablízku všetkým rodinám, osobitne tým, ktoré prechádzajú chvíľami krízy, či ťažkosťami, ako aj chudobným a znevýhodneným rodinám, ktoré sa cítia byť vylúčené zo spoločnosti“. Hierarchovia zároveň vyjadrili nádej, „že vlády pri prijímaní právnych predpisov v súvislosti s rodinou, s prácou a migráciami, si budú čoraz viac vedomé dôležitej úlohy rodiny pri spoločenskej súdržnosti a vzdelávaní“.

Okrem témy rodiny sa v záverečnom vyhlásení východní hierarchovia venovali aj situácii na Ukrajine, pričom tamojšiemu ľudu vyjadrili solidaritu, a to „osobitne gréckokatolíkom, vyzývajúc ich pokračovať medzi kresťanskými cirkvami krajiny na ceste dialógu a jednoty, s osobitným zreteľom na dezinformovanosť, ktorej cieľom je – zvlášť na medzinárodnej úrovni – podkopať túto súdržnosť.“ Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení, „v tejto dramatickej chvíli histórie krajiny sa všetky cirkvi usilujú podporovať náročnú cestu obnovenia spoločenskej súdržnosti, ktorá vedie predovšetkým cestou obrátenia“. Počas stretnutia vyšší arcibiskup Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi Svjatoslav Ševčuk poďakoval svojim spolubratom za modlitby a spomenul aj štedrosť viacerých národných charít.

Východní katolícki hierarchovia sa pri stretnutí v Prahe dotkli aj situácii Katolíckej cirkvi v juhovýchodnej oblasti Európy, osobitne zdôraznili potrebu „transparentnosti pri riadení ich financovania“ zoči-voči „rôznym pokusom zdiskreditovať Cirkev v tejto oblasti“. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.