2015-06-08 14:15:00

Rytų apeigų katalikų Bažnyčios: šeima - žmogiškumo laboratorija ir mokykla


Rytų apeigų katalikų Bažnyčios sako „taip“ šeimai, nes tamsiais istorijos momentais, kuriuos išgyveno daugelis centrinės ir rytų Europos šalių, būtent šeimų dėka išliko gyva asmens laisvė, tautinė tapatybė, turtingas šių tautų kultūrinis ir dvasinis palikimas. Krikščioniškos šeimos išlaikė gyvą tikėjimą į Dievą ir viltį geresne ateitimi.

Tai dar kartą patvirtino Rytų katalikų vyskupai birželio 4-7 dienomis Prahoje vykusiame susitikime, skelbia agentūra „Sir“. Europos Vyskupų Konferencijų Tarybos (CCEE) išplatintame pranešime informuojama, kad susitikimu, kuriame dalyvavo 40 vyskupų, siekiama sustiprinti draugystės ir vienybės ryšius tarp Europos žemyno rytų katalikų vyskupų. Renginyje pasidalinta žiniomis apie Bažnyčių gyvenimą nacionaliniu lygiu, svarstyta apie sudėtingus santykius tarp Bažnyčios ir pilietinės visuomenės, ryšius su kitomis krikščionių bažnyčiomis, diskutuota ir temomis, kurios bus gvildenamos spalį vyksiančiame Vyskupų Sinode šeimos tema. Šeima suprantama kaip esminė visuomenės ląstelė, kur vis labiau save atranda kiekvienas asmuo, šeimoje bręstama ne tik kultūros, intelekto, emocijų, socialinių įgūdžių požiūriu. Čia išsipildo Dievo planas kiekvienam žmogui.  

Šeimą vyskupai apibūdina kaip „žmogiškumo laboratoriją ir mokyklą“, vietą, kur perduodamas tikėjimas ir kur išmokstama esminių principų kaip gyventi kartu. Kiekvienas šeimos narys pakviestas dovanoti save ir priimti kitą su abipuse meile.  Vyrai ir žmonos, tėvai ir vaikai, broliai ir seserys pakviesti mylėti vieni kitus: visi šeimoje turi unikalią ir svarbią vietą“. Vyskupai pasižadėjo „skatinti, kad santuokos sakramentui būtų vis geriau pasirengiama“, idant vyras ir moteris malonės galia galėtų kurti didesnę gyvenimo bendrystę priimdami vaikus ir juos auklėdami“. Taip pat vyskupai pabrėžė, kaip svarbu dvasiškai lydėti šeimas, palaikyti ir skatinti šeimų, parapijų bendruomenes”. Ypatingas dėmesys kreipiamas šeimoms, kurios išgyvena krizių ar sunkumų laikotarpį; kurios patiria nepriteklių, kurios jaučiasi visuomenės atstumtos.

Laikais, kai nėra tvirtų socialinių garantijų, kai išgyvenama moralinė, ekonominė krizė, vyskupai tikisi, kad vyriausybės geriau įsisąmonins svarbų vaidmenį,  kurį atlieka šeima, pasirūpindamos atitinkamais teisės aktais. Vyskupai siunčia solidarumo žinią Ukrainos žmonėms, ypač graikų katalikams, ragindami juos tęsti dialogo ir vienybės tarp šalies krikščioniškų Bažnyčių kelią.

Vatikano radijas
All the contents on this site are copyrighted ©.