2015-06-08 15:52:00

Paskirtas Berlyno arkivyskupas


Popiežius Pranciškus naujuoju Berlyno arkivyskupu paskyrė vyskupą Heinerį Kochą, pastaruosius beveik dvejus su puse metų vadovavusį Dresdeno – Meiseno vyskupijai.

Arkivyskupas Heiner Koch gimė 1954 m. Diuseldorfe. Baigęs formaciją ir teologijos studijas Bonoje, 1980 m. buvo įšventintas Kelno arkivyskupijos kunigu. Tarnavo keliose Kelno miesto ir arkivyskupijos parapijose. Buvo vienas pagrindinių šiame mieste 2005 m. vykusių Pasaulio jaunimo dienų organizatorių. 2006 m. kovą buvo paskirtas Kelno vyskupu augziliaru; 2013 m. sausį paskirtas Dresdeno - Meiseno ordinaru.

Iki Heinerio Kocho paskyrimo, Berlyno arkivyskupija pastaruosius vienuolika mėnesių neturėjo ganytojo. Ankstesnis Berlyno arkivyskupas kard. Rainer Maria Woelki jau nuo praėjusių metų liepos mėnesio vadovauja Kelno arkivyskupijai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.