2015-06-06 17:44:00

Popiežiaus susitikimas su kunigais ir vienuoliais: Saugoti kančios atminimą ir atleisti


Popiežius Pranciškus nunciatūroje pietavo su Bosnijos ir Hercegovinos vyskupais, kurių yra šeši. Po trumpo poilsio, 16 val. prasidėjo antroji vizito programos dalis. Sarajevo katedroje Šventojo Tėvo laukė kunigai, vienuolės ir vienuoliai, seminaristai.

Pradžioje popiežius išklausė dviejų kunigų ir sesers vienuolės liudijimų. Jie pasakojo apie tragiškus išgyvenimus Bosnijoje ir Hercegovinoje prieš du dešimtmečius vykusio karo metais, apie neapykantą ir smurtą patirtą kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose. Liudijimai Pranciškų labai sujaudino. Atidėjęs į šalį šiam susitikimui parengtą kalbos tekstą, jis pasakė trumpą spontanišką kalbą.

Tauta, kuri nesaugo savo atminties, neturi ir ateities, - sakė Pranciškus. Jūs negalite užmiršti ir tų skaudžių išgyvenimų, kuriuos patyrėte karo metu. Tačiau saugoti skaudžios praeities atminimą reikia ne su keršto jausmais, bet su meile, dėl susitaikinimo. Kunigo, vienuolio pašaukime, - sakė popiežius, - glūdi ir kankinystės pašaukimas, pašaukimas, jei prireiktų, pralieti kraują.

Popiežius priminė apaštalą šv. Paulių, kuris viename savo laiškų ragina neužmiršti protėvių, neužmiršti tų, kurie mums perdavė tikėjimą. Šitie liudytojai, - sakė Pranciškus, - jums perdavė tikėjimą. Paulius taip pat ragina neužmiršti Kristaus. Šituos liudytojus Kristus apkabino. Jie liudija apie savo kančią ir apie suteiktą atleidimą. Sunku atleisti kai tave įžeidinėja ir kankina, kai į tave nutaikytas ginklas. Tačiau Kristus mus moko atleidimo. Saugoti skaudžios patirties atminimą, tuo pat metu reiškia ir atleisti. Kas saugodamas skaudžios praeities atminimą sugeba ir atleisti, tas gyvena Kristaus Kryžiaus vertą gyvenimą, - sakė Pranciškus Bosnijos ir Hercegovinos kunigams, vienuolėms, vienuoliams ir seminaristams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.