2015-06-06 18:30:00

Popiežius kitų konfesijų atstovams: Dialogas yra žmoniškumo mokykla


Sarajevo Pranciškonų centre popiežius Pranciškus susitiko su Bosnijos ir Hercegovinos Tarpreliginio dialogo tarybos nariais ir įvairių šalyje veikiančių konfesinių grupių atstovais. Taryba, kuriai priklauso katalikų, ortodoksų, musulmonų ir žydų atstovai, buvo įkurta 1997 m. Susitikime su popiežiumi šeštadienį po pietų dalyvavo apie 300 asmenų.

Sveikindamas juos, popiežius Pranciškus pastebėjo, kad tarpreliginio dialogo taryba buvo įkurta pasibaigus karui. Jos įkūrimas, kaip ir kitos ekumeninės ir tarpreliginės iniciatyvos, buvo atsakas į susitaikinimo poreikį ir būtinumą atkurti karo sudraskytą visuomenę. Religijų dialogas visada yra privaloma taikos sąlyga. Dėl to jis yra ir visų tikybų išpažinėjų pareiga.

Religijų dialogas, prieš tapdamas diskusija didžiosiomis tikėjimo temomis, visų pirma yra pokalbis apie žmonių gyvenimą, - sakė Pranciškus. Skirtingų tikybų išpažinėjai konkrečiame kasdieniame gyvenime dalijasi savo skausmais, džiaugsmais ir viltimis, imasi atsakomybės vieni už kitus, kartu kuria geresnę ateitį, mokosi gyventi kartu, vieni  kitus pažinti, gerbti skirtumus, priimti kitus tokiais kokie yra. Toks dialogas padeda atpažinti ir ugdo dvasinį bendrumą, padeda gyventi vadovaujantis teisingumo, laisvės ir taikos vertybėmis. Dialogas yra žmoniškumo mokykla ir vienybės veiksnys, padedantis kurti tolerantišką visuomenę. Dėl šios priežasties, dialogas negali ribotis tik nedaugeliu žmonių, tik religinių bendruomenių lyderiais, bet jame turi dalyvauti kuo daugiau tikinčiųjų, atstovaujančių įvairiems visuomenės sluoksniams.

Šis miestas, - sakė Pranciškus, - netolimoje praeityje liūdnai pagarsėjęs kaip karo ir naikinimo simbolis, šiandien su savo tautybių, kultūrų ir religijų įvairove gali vėl tapti vienybės ženklu, vieta, kurioje skirtingumas yra ne grėsmė, bet turtas ir galimybė augti kartu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.