2015-06-06 20:50:00

Bosna a Hercegovina dúfa v podporu pápeža v jej snahe o začlenenie sa do EÚ


Sarajevo 6. júna – Pri stretnutí pápeža Františka so štátnymi predstaviteľmi Bosny a Hercegoviny v prezidentskom paláci sa prítomným prihovoril službukonajúci člen prezídia, Srb Mladen Ivanić. Po tom, ako krátko predstavil krajinu osobitného multietnického a náboženského rázu, oslovil Svätého Otca ako „hlavu Katolíckej cirkvi, ktorá má v Bosne a Hercegovine spolu so Srbskou pravoslávnou cirkvou, islamskou komunitou, ako aj so židovskou komunitou hlboké historické korene“.

Ako povedal, táto krajina bola symbolom porozumenia a lásky medzi rozličnými národmi a náboženstvami, no zároveň aj symbolom hlbokého rozdelenia, bojov a utrpenia. Vzhľadom k budúcnosti dodal: „Veríme, že čas nedorozumení, netolerancie a rozdelení je už navždy za nami. Dúfame, že sme sa poučili z nedávnej minulosti a že je pred nami nová doba, čas porozumenia a zmierenia, čas spolupráce. Už sme v mnohom pokročili, žiaľ netreba však zanedbávať skutočnosť, že dnes ešte nedošlo k plnej rovnosti všetkých občanov v každej časti tejto krajiny a preto musíme všetci spoločne pracovať s veľkým nasadením.“ 

Mladen Ivanić tiež spomenul úsilie krajiny o budovanie dobrých vzťahov so susednými krajinami, s ktorými je podľa jeho slov odhodlaná pracovať na odstránení nacionalizmov a na rastúcej dôvere a spolupráci, a to aj v prospech ekonomického rozvoja regiónu. Službukonajúci člen prezídia zároveň vyjadril túžbu Bosny a Hercegoviny o pápežovu podporu pri jej snahe o začlenenie sa do Európskej únie, keď povedal: „Myšlienka spoločenstva, solidarity a tolerancie sú v základoch Európskej únie a ona je domom, kde každý jej občan môže žiť pokojne. Dúfam, že dvere Európskej únie sú otvorené pre všetky krajiny juhovýchodu Európy, ktoré prostredníctvom základných reforiem v procese integrácie túžia stať sa jej členmi s rovnakými právami a povinnosťami. Svätosť, očakávame Vašu úprimnú a plnú podporu na tejto našej ceste.“

Bosna a Hercegovina podľa slov jej službukonajúceho člena prezídia medzi prvými krajinami regiónu prijala zákon o slobode cirkví a náboženských spoločenstiev, pričom každá z nich má možnosť regulovať svoj stav prostredníctvom uzatvárania medzinárodných zmlúv. Takéto zmluvy krajina uzavrela so Svätou stolicou, ako aj so Srbskou pravoslávnou cirkvou v Belehrade.  -zk-  
All the contents on this site are copyrighted ©.