2015-06-05 15:57:00

Popiežius: Evangelizavimas buvo ir yra svarbiausia užduotis


Popiežius Pranciškus penktadienį audiencijoje priėmė Popiežiškųjų misijų darbų (Pontificie Opere Missionarie) generalinės asamblėjos dalyvius. Skirtingu metu susiformavusios kelios misijų rėmimo organizacijos prieš daugiau kaip aštuonis dešimtmečius buvo sujungtos ir jų veiklą pradėjo koordinuoti Tautų evangelizavimo kongregacija. Generalinėje asamblėjoje dalyvauja ir Romoje prie Kongregacijos veikianti misijų darbų valdyba ir nacionalinių padalinių atstovai.

Sveikindamas juos, popiežius Pranciškus visų pirma pabrėžė, kad evangelizavimas, Gerosios Naujienos skelbimas visam pasauliu buvo ir yra svarbiausia Bažnyčios užduotis. Evangelizavimas tai ir svarbiausia Bažnyčios pareiga, ir nuolatinis rūpestis, ir didžiausias iššūkis, ir jos atsinaujinimo šaltinis.

Pranciškus padėkojo Popiežiškosioms misijų organizacijoms už dėmesingumą katalikų bendruomenių misijų šalyse poreikiams, ypač už rūpinimąsi neturtingais ir kenčiančiais žmonėmis. Jūs esate Bažnyčios bendrystės įrankiai, skatinantys dalijimąsi ekonominiais resursais ir sielovados darbuotojais, remiate jaunų Bažnyčių kunigus ir vienuolius, taip pat iš tų teritorijų kilusius studentus Romos kolegijose. Popiežius juos taip pat įspėjo prieš pavojų tapti tik eiline nevyriausybine organizacija, paskirstančia materialinius išteklius. Pinigai reikalingi misijoms, bet jie gali pražudyti, - įspėjo popiežius. Visuose planuose svarbiausia vieta turi būti skiriama Jėzui, nes misijose jis yra pagrindinis veikėjas. Neįmanoma evangelizuoti be Šventosios Dvasios malonių. Tik ji atnaujina, suteikia jėgų, skatina Bažnyčią drąsiai eiti į pasaulį ir skelbti Evangeliją visoms tautoms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.