2015-06-05 16:02:00

Pranciškus: Gailestingumas, tai žodis, kuriame telpa visa Evangelija


Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Švenčiausiosios Jėzaus Širdies kongregacijos generalinės kapitulos dalyvius. Šią kongregaciją devyniolikto amžiaus pabaigoje įkūrė prancūzas kunigas Léon Gustave Dehon. Pagal steigėjo pavardę kongregacijos nariai dažnai vadinami dehoniečiais. Šiuo metu kongregacija turi kiek daugiau kaip du tūkstančius narių, kurių pusantro tūkstančio yra kunigai, ir daugiau kaip keturis šimtus namų visame pasaulyje.

Generalinės kapitulos tema: „Gailestingieji. Bendruomenė su vargšais“. Šia temą plėtoja ir popiežius Pranciškus savo kalboje, kuri audiencijos metu dehoniečiams buvo įteikta  raštu. Joje popiežius visų pirma pabrėžia, kad apie tikrą gyvenimą pagal Evangeliją galima kalbėti tik tuomet, kad jame konkrečiai vykdomi Kristaus palaiminimai. Ką reiškia, kad vienuolis turi būti gailestingas? Pasak popiežiaus tai visų pirma pašaukimas gyventi artimoje maldos bendrystėje su Dievu, medituoti Šventąjį Raštą, švęsti Eucharistiją. Kuo labiau suvokiame meilę, kuria Viešpats mus visus apdovanojo, kuo labiau jai esame atviri ir priimame ją į savo širdis, tuo labiau bręsta ir mūsų pačių gerumas, atjauta ir meilė žmonėms, tarp kurių gyvename ir vykdome savo pašaukimą. Jūsų asmeniškai patirtas Dievo gailestingumas yra labai svarbus ir jūsų bendruomenių veiklos derinimui.

Gailestingumas tai žodis, kuriame telpa visa Evangelija, - rašo popiežius. Gailestingumas tai Kristaus „veidas“. Tas veidas, kurį matė visi kas su juo susitiko, visi jo pagydyti ligoniai, vis nusidėjėliai, su kuriais jis sėsdavosi prie stalo. Tai veidas, kuriuo jis žiūrėjo nuo kryžiaus visiems atleisdamas. Mus Viešpats kviečia būti jo gailestingumo skleidėjais, būti „kanalais“, kuriais gailestingumas teka visų pirma pas vargšus ir atstumtuosius, kuriems jis ypatingai artimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.