2015-06-01 16:52:00

Strasbūre – Šventojo Sosto rengiamas seminaras apie įtraukiančią visuomenę


Kartu kurti įtraukiančią visuomenę: tarpkultūrinio dialogo religinės dimensijos indėlis Sarajevo susitikime. Taip pavadintas aukšto lygio seminaras, kurį Nuolatinė Šventojo Sosto atstovybė prie Europos Tarybos birželio 8 dieną rengia Strasbūre. Išplatintame komunikate apie renginį pabrėžiama, kad renginio tikslas – pateikti idėjų ir minčių svarstymams Sarajeve rugsėjį vyksiančiam susitikimui apie tarpkultūrinio dialogo religinę dimensiją. Renginyje dalyvaus ir vysk. Paul R. Gallagher, Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis. Komunikate pažymima, kad Šventasis Sostas teikia didelę svarbą tarpkultūrinio dialogo religinei dimensijai.

Šių metų susitikimas vyksta ypatingame kontekste, kai Europos Taryba tikisi įgyvendinti veiksmų planą kovoje su ekstremizmu ir radikalėjimu, vedančiu į terorizmą.

Seminare bus aptariamos Sarajevo susitikimo temos, būtinybė bendradarbiauti siekiant užkirsti kelią radikalėjimui, įtampa tarp išraiškos laisvės ir pagarbos religijai, galimybė kartu darbuotis skatinant įtraukiančią visuomenę.

Vatikano radijas
All the contents on this site are copyrighted ©.