2015-06-01 16:27:00

Pranciškus: Pralaimėjimą Dievas paverčia pergale


Statytojų atmestas akmuo, tampa kertiniu akmeniu, sakoma pirmadienio Mišių Evangelijoje skaitytame palyginime apie vynininkus žmogžudžius. Palyginimas kalba apie iš šalies žiūrint žlugusią Dievo svajonę. Savininkas įveisia gražų vynuogyną, rūpinasi juo, sumūrija tvorą ir paskui išnuomoja jį vynininkams. Tačiau šitie, vietoj buvę dėkingi savininkui, nužudo vieną po kito jo pasiuntinius, o galiausiai nužudo ir į vynuogyną atsiųstą savininko sūnų. Dievo svajonė atrodo žlugusi, o vis dėlto iš mirties gimsta gyvybė.

Pranašai, Dievo vyrai, kurie kalbėjo tautai, bet jų nebuvo klausoma, kurie buvo atmesti, liudys Jo garbę. Sūnus, atsiųstas paskutinis, kuris irgi buvo atmestas, neišklausytas, nuteistas ir nužudytas,  tapo kertiniu akmeniu. Ši istorija, prasidėjusi meilės svajone, prasidėjusi kaip meilės istorija, bet paskui virtusi skaudžiais pralaimėjimais, galiausiai baigiasi didžiąja Dievo meile. Atmetimas virsta išganymu. Atstumtasis Dievo Sūnus mus visus išgelbėja.

Pralaimėjimas virsta laimėjimu, - sakė Pranciškus. Jėzus tai primena tautos vadovams, cituodamas Bibliją: „Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai Viešpaties padaryta ir mūsų akims tai nuostabą kelia“.

Mūsų išganymo kelias – tai daugybės pralaimėjimų kelias. Tasai paskutinis pralaimėjimas, kryžius, atrodė kaip papiktinimas. Tačiau kaip tik tenai nugalėjo meilė. Istorija, prasidėjusi meilės svajone, virtusi pralaimėjimų istorija, galiausiai tampa meilės pergale, Jėzaus kryžiumi. Turime tai gerai atsiminti. Tai sunkus kelias. Tačiau jis yra ir mūsų kelias! Jei kiekvienas iš mūsų pasižiūrėsime į savo sąžinę, pamatysime kiek kartų mes išvarėme lauk pranašus, kiek kartu ir Jėzui tarėme: „eik iš čia“, kiek kartų žiūrėjome tik savęs, kiek kartų galvojome, kad mes esame teisūs.

Niekada neužmirškime, - sakė popiežius baigdamas homiliją, - kad Jėzaus mirtyje ant kryžiaus Dievas atskleidė meilę savo tautai. Visada atsiminkime, kad ta meilės istorija, kuri atrodė kaip sužlugusi, iš tiesų baigėsi meilės pergale. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.