2015-06-01 14:00:00

Pranciškus: Trejybė. Vienas su kitu, vienas kitam, vienas kitame


Šiandien švenčiame Švenčiausiosios Trejybės šventę, kuri mums primena vieno Dievo Trijuose asmenyse – Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios slėpinį, - kreipėsi popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį į tradicinei Viešpaties Angelo maldai Šv. Petro aikštėje susirinkusius tūkstančius žmonių.

Trejybė tai bendrystė dieviškųjų Asmenų, kurie yra vienas su kitu, vienas kitam, vienas kitame. Ši bendrystė yra Dievo gyvybė, Gyvojo Dievo meilės slėpinys. Kas mums atskleidė šį slėpinį? Jėzus. Jis mums kalbėjo apie Dievą kaip Tėvą, kalbėjo apie Šventąją Dvasią, kalbėjo apie save kaip Dievo Sūnų. O prisikėlęs jis siuntė savo mokinius skelbti Evangeliją visoms tautoms ir krikštyti jas „vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“ (Mt 28,19). Šis Kristaus įsakymas skirtas visų laikų Bažnyčiai, paveldėjusiai iš apaštalų misionieriškąjį siuntimą. Jis skirtas ir kiekvienam iš mūsų, kurie Krikšto galia priklausome jo Bendruomenei.

Tad šiandien švenčiama liturginė iškilmė, - tęsė popiežius, - skatinanti mus kontempliuoti nuostabų slėpinį, iš kurio mes esame kilę ir kurio link keliaujame, tuo pat metu atnaujina mumyse pašaukimą gyventi bendrystėje su Dievu ir tarp mūsų, dieviškosios bendrystės pavyzdžiu. Esame pašaukti gyventi ne vieni be kitų, ne virš kitų ar prieš kitus, bet vieni su kitais, vieni kitiems ir vieni kituose. Tai reiškia, jog turime priimti ir sutartinai liudyti Evangelijos grožį, gyventi meile tarpusavy ir kitiems, dalintis džiaugsmais ir skausmais, mokytis prašyti atleidimo ir atleisti, vykdyti įvairias charizmas, Ganytojams vadovaujant. Vienu žodžiu, - sakė Pranciškus, - mus suteikta užduotis ugdyti tokias krikščionių bendruomenes, kurios būtų kaip šeimos, sugebančios atspindėti Trejybės spindesį ir evangelizuoti ne tik žodžiais, bet mumyse gyvenančios Dievo meilės galia.

Trejybė taip pat yra galutinis tikslas, į kurį nukreipta visa mūsų žemiškoji piligrimystė. Krikščionio gyvenimo kelionė yra „trejybinė“ kelionė: Šventoji Dvasia mus veda į visą Jėzaus mokymo pažinimą, primena mums ko Jėzus mus mokė; Jėzus, savo ruožtu, atėjo į pasaulį tam, kad mes pažintume Tėvą, kad pas Jį mus vestų, su Juo mus sutaikintų. Viskas krikščionio gyvenime sukasi apie Trejybės slėpinį ir viskas vyksta šio begalinio slėpinio dėka. Tad stenkimės gyvenime visada atsiminti koks yra mūsų tikslas, dėl kokios garbės mes esame, dirbame, kovojame, kenčiame, koks didis atlygis mūsų laukia. Šis slėpinys apglėbia visą mūsų gyvenimą ir visą mūsų buvimą krikščionimis. Mes jį prisimename kiekvieną kartą kai žegnojamės vardan Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, - sakė Pranciškus ir visus sekmadienio vidudienio maldos susitikimo dalyvius paragino persižegnoti „vardan Tėvo, ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios“.

Paskutinę Marijai skirto gegužės mėnesio dieną, paveskime save Švenčiausiajai Mergelei, - sakė Pranciškus baigdamas kalbą prieš sekmadienio vidudienio maldą. Ji, kuri geriau už kiekvieną kitą kūrinį pažino, garbino ir mylėjo Švenčiausiosios Trejybės slėpinį, teveda mus paėmusi už rankos, tepadeda pasaulio įvykiuose atpažinti Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios buvimo ženklus; tepadeda mylėti Viešpatį visa širdimi, keliauti į Trejybės regėjimą, nuostabų reginį, kuris yra viso mūsų gyvenimo tikslas. Prašykime ją, kad padėtų Bažnyčiai būti bendrystės slėpiniu ir svetinga bendruomene, kurioje kiekvienas žmogus, ypač vargšas ir atstumtas, būtų priimamas ir jaustųsi mylimu Dievo vaiku. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.