2015-05-30 16:52:00

Vaikų traukinys Vatikane


Neatsisakykite svajonių ir klausykite Jėzaus, nes Jėzus atveria širdį ir myli visus. Tai pasakė popiežius Pranciškus kalbindamas apie du šimtus kalinių vaikų, šeštadienį dalyvavusių susitikime su juo pal. Pauliaus VI salėje Vatikane. Kalinių vaikus ir jų globotojus į Vatikaną atvežė specialus Italijos geležinkelių sąstatas “Vaikų traukinys“, lydimas kardinolo Ravasi, Popiežiškosios Kultūros tarybos pirmininko.

Popiežius paliudijo ypatingą jautrumą vaikams, kurių gyvenimo kasdienybė gerokai sunkesnė nei daugumos mažamečių. Jų šeimų gyvenimas padalytas, nes vienas iš tėvų, tėtis, ar mama, kalėjime atlieka bausmę, kur ribojamas jų lankymas. Kai kurie vaikai gimė kalėjime, juose gyveno pirmuosius metus su mamomis, padedant ugdytojoms ir kitiems globotojams.

Popiežius vaikus pašnekino apie tai kas jiems svarbiausia, apie jų svajones.

Kas geriau: svajoti ir mintimis skrajoti, ar nieko nedaryti? „Svajoti ir mintimis skrajoti“ atsiliepė vaikai.

Nesiliaukit svajoję! karštai ir jautriai ragino popiežius Pranciškus. Jis vaikų paklausė: Ar gali būti, kad žmogaus širdis virsta šalta kaip ledas, ar sunki kaip akmuo? Vaikai atsakė nedvejodami: Būna, nusivylus, kai išnyksta svajonės, kai nesimeldžiame. Viena mergaitė pridūrė: kai nesiklausom Dievo Žodžio ir Jėzaus. Popiežius Pranciškus ją pagyrė ir pasikvietęs arčiau paragino visiems pakartoti:

Kada žmogaus širdis virsta šalta kaip ledas, ar sunki kaip akmuo? Tada kai nesiklausome Dievo Žodžio ir Jėzaus!

Niekad nesiliaukite svajoti ir klausytis ką sako Jėzus, nes Jėzus atveria širdį ir myli visus, pridūrė Šventasis Tėvas.

Kiekvieną iš 200 kalinių vaikų kelionėje traukiniu į Vatikaną iš Romos ir dviejų pietinių Italijos miestų Bari ir Trani palydėjo vienas iš tėvų, kuris nėra kalinamas, o jei abu kalinami - senelis, ar senelė. Lydėjo vaikus dar apie 150 artimųjų ir kalinių vaikus globojančių asociacijų atstovai, kalėjimų kapelionai ir kiti renginio organizatoriai, atstovaujantys Popiežiškosios Kultūros tarybos „Pagonių Kiemui“, surengusiam jau trečiąjį “Vaikų traukinį“, Italijos geležinkeliams ir Italijos kalėjimų administracijai, leidusiai trijų miestų kalėjimuose bausmę atliekantiems tėvams su laisvėje esančiais vaikais ir sutuoktiniais pasirengti kelionei pas popiežių “Vaikų traukiniu“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.