2015-05-30 15:59:00

Popiežius sergantiems vaikams: Esate maži didvyriai


Penktadienį po pietų Šv. Mortos namų koplyčioje popiežius Pranciškus susitiko su dvidešimčia sunkiai sergančių vaikų, nuo 2 iki 14 metų. Kartu su vaikais buvo ir jų tėvai bei vaikus slaugantys savanoriai. Viena mergaitė priminė, kad panašus susitikimas buvo surengtas ir pernai gegužės 31 d. Kai kurie pernai susitikime dalyvavusių vaikų jau pas Dievulį. Šventasis Tėvas vaikams kalbėjo apie kančios slėpinį. Vaikų kančia yra slėpinys, kaip ir Kryžiaus slėpinys. Švenčiausioji Mergelė Marija neturi atsakymo matydama mirusio savo sūnaus kūną, tačiau su meile jį apkabina.

Nebijokite klausti Dievą „kodėl?“, - sakė Pranciškus, - nebijokite reikalauti atsakymo, bet visada turėkite atvirą širdį, pasiruošusią priimti jo Tėvišką meilę. Vienintelis atsakymas kokį jis gali duoti yra tas, kad ir jo Sūnus kentėjo. Tačiau tai tik paaiškinimas. Svarbiausia yra Tėvo meilė, jo žvilgsnis. Jūs esate gyvenimo didvyriai, - sakė vaikams popiežius. Viešpats artimas kiekvienam iš jūsų. Viešpats tepaguodžia jus kiekvieną. Tesuteikia kiekvienam tokią paguodą, kokios labiausiai reikia. Popiežius atskirai priėjo prie kiekvieno vaiko su tėvais. Susitikimas baigėsi kartu sukalbėta „Sveika Marija“ malda ir palaiminimu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.