2015-05-29 15:15:00

Pakistan: propozycja zmian w ustawie o bluźnierstwie


Rząd Pakistanu postanowił wreszcie zaproponować zmiany w tzw. ustawie o bluźnierstwie. Obecne brzmienie tego prawa i jego sposób wykonywania powoduje powtarzające się ekscesy, skierowane zwłaszcza przeciwko mniejszościom religijnym. Intencją władz jest ukrócenie nadużyć z oskarżaniem i skazywaniem domniemanych bluźnierców przeciw Koranowi i Mahometowi. Specjalna ustawa ma zostać niebawem wniesiona przez rząd do parlamentu. Przewiduje ona poprawę procedur prawnych w przypadku doniesienia o bluźnierstwie oraz surowe kary dla fałszywych oskarżycieli. W szczególności chodzi o uniknięcie samosądów oraz wykazanie złej woli i świadomości czynu dla skazania winnego świętokradztwa.

Pakistańscy chrześcijanie pozytywnie ocenili rządową inicjatywę. Zaznacza się, że wielu deputowanych krytycznie ocenia skutki ustawy o bluźnierstwie. Są jednak również jej zwolennicy, którym na rękę jest utrzymywanie nastrojów histerii religijnej wśród muzułmanów. „Byłby to ważny krok naprzód – stwierdził przewodniczący pakistańskiej Komisji Sprawiedliwości i Pokoju ks. Saleh Diego. – Jako Kościół i społeczność chrześcijańska w Pakistanie od lat żądamy ukrócenia nadużyć. Mieliśmy do czynienia z głośnymi przypadkami instrumentalizacji tej ustawy. To kwestia sprawiedliwości, biorąc pod uwagę, że w więzieniu siedzą niewinni, a wyeliminowanie nadużyć byłoby dobrodziejstwem dla całego społeczeństwa, tak dla chrześcijan, jak i muzułmanów niesłusznie oskarżonych” – dodał ks. Diego.

tc/ rv, fides 
All the contents on this site are copyrighted ©.