2015-05-29 14:26:00

Kina: religionerna ska vara kinesiska


Religionerna i Kina skall vara kinesiska och fria från varje slag av utländskt inflytande. Så sa den kineiske presidenten Xi Jinping häromdagen  under sitt  möte med representanterna för den Förenade Fronten, som samlar alla små icke kommunistiska partier i landet tillsammans med representanterna för industri- och affärsorganisationer samt olika etniska och religiösa grupper. “Religionerna skall integreras i det socialistiska samhället och under ledningen av Kommunistpartiet främja nationens utveckling”, betonade den kinesiska presidenten.

Xi Jinpings ord liknar de som uttalats av tidigare kinesiska ledare.  Jiang Zemin  som på 1990-talet var generalsekreterare i Kommunistpartiet uttryckte uppskattning över religionernas bidrag till det socialistiska samhället, men varnade partiet för västerlandets ideologiska förorening som omfattade även kristendomen vilken betraktades såsom  en västerländsk religion.

En typisk slogan för maoismen, som förekommer fortfarande idag,  talar om faran för att religiösa grupper försöker få Kina - eller rättare sagt kommunismen i Kina - att falla - under religionens mantel. Vatikanen som Mao definierade som en herrelös hund ses fortfarande idag som en utländsk makt som under religionens mantel försöker manipulera Kinas inre angelägenheter.

Den sista tiden har Vatikanen och påven Franciskus sänt många signaler om avspänning och vänskap gentemot Kina i hoppet om en inledning av diplomatiska samtal och ett positivt svar från Peking och Xi Jinping. Men den kinesiske presidentens ord i dessa dagar bromsar hoppet.
All the contents on this site are copyrighted ©.