2015-05-28 17:25:00

Šventasis Sostas parėmė JTO rezoliuciją apie žurnalistus, parengtą Lietuvos iniciatyva


Gegužės mėnesį JTO Saugumo tarybai vadovaudama Lietuva savo dėmesį sutelkė į civilių apsaugą konfliktuose. Gegužės 27 dieną buvo sėkmingai priimta rezoliucija apie vieną civilių kategoriją, kuri konfliktuose turi ypatingą reikšmę – apie žurnalistus ir jų saugumą. Kaip buvo pažymėta Lietuvos paruoštose pastabose, tik 2006 metais JT Saugumo taryba šiai temai skyrė vieną nutarimą.

Gegužės 27 dieną Saugumo taryboje vykusiuose debatuose apie „žurnalistų apsaugą konflikto situacijose“ pasisakė ir nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JT būstinėje Niujorke arkivyskupas Bernardito Auza, pritardamas būtinybei geriau apsaugoti žurnalistus. Vien 2014 metais jų žuvo daugiau nei 60 ir virš dviejų šimtų buvo įkalinti. Šiais, 2015-aisiais, žuvusių jau yra 25, o įkalinta daugiau nei pusantro šimto. Jų artimiesiems arkivyskupas išreiškė savo solidarumą.

Žurnalistų darbas yra nepaprastai vertingas visuomenei, politikai ir bendrajam gėriui, pabrėžė Vatikano diplomatas. Demokratiniam visuomenės funkcionavimui yra būtina naudotis korektiška informacija, kurią surenka ir pateikia žurnalistai.

Karo ir konfliktų situacijose žurnalistai papasakoja apie tai, kas dedasi fronto linijose arba už jų. Šios žinios leidžia likusiam pasauliui būti solidariu konfliktų aukoms, o politikams – priimti pagrįstus ir atsakingus sprendimus.

Konflikte dalyvaujančios pusės dažnai nesuteikia patikimos ir objektyvios informacijos, nes nori vienaip ar kitaip pateisinti savo karines operacijas. Todėl žurnalistai, atsidavę tiesai ir bendrajam gėriui, vaidina iš tiesų fundamentalų vaidmenį. Kita vertus, būtent todėl į juos ir taikosi tie, kurie nenori, kad kiti tą tiesą išgirstų.

Tarptautiniuose dokumentuose, priduria arkivyskupas Auza, numatyta apsauga žurnalistams ir civiliams. Bet tai, kad tik penki procentai žurnalistų žmogžudysčių yra išaiškinami ir atsakingieji nubaudžiami, rodo karinės apsaugos politikos ir juridinių mechanizmų nepakankamumą. Padėtis dar labiau komplikuojasi, kai į žurnalistus nusitaiko ne kariuomenės, bet niekam neatskaitingos grupuotės, kai dėl konfliktų žlunga pačios valstybių struktūros. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.