2015-05-28 14:08:00

Popiežius Pranciškus: Kokie krikščionys mes esame?


Ketvirtadienio Mišių metu skaitomoje Evangelijos pagal Morkų ištraukoje kalbama apie Jericho neregio Bartimiejaus pagydymą. Neregys, sužinojęs, kad Jėzus eina pro šalį, maldauja jo pasigailėti. Žmonės bando jį nutildyti. Tačiau Jėzus išgirdęs pagalbos šauksmą, pasikviečia jį arčiau ir pagydo. Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šią sceną, popiežius Pranciškus kalbėjo ne apie patį pagydymo stebuklą, bet apie kitų evangelisto aprašomame įvykyje dalyvavusių žmonių laikyseną. Panašiai šiandien elgiasi ir kai kurie krikščionys.

Ta žmonių grupė ir šiandien negirdi šauksmo daugybės žmonių, kuriems reikia Jėzaus. Abejingieji. Jie negirdi; jie mano, kad visas gyvenimas vyksta tik jų mažoje grupėje. Jie kurti pagalbos šaukiančiųjų balsui; balsui tų, kurie šaukiasi Jėzaus, kuriems reikia Bažnyčios pagalbos. Egoistai. Jie gyvena tik sau patiems. Jie ir Jėzaus balso nesugeba girdėti.

Yra ir tokių, - tęsė popiežius, - kurie girdi pagalbos šauksmą, bet stengiasi jį nutildyti. Tai aferistai, verslininkai; jie stengiasi būti arti Jėzaus, dedasi pamaldžiais; jie yra šventykloje, tačiau Jėzus juos varo lauk, kad Dievo namuose neužsiiminėtų savo verslu. Jie girdi Dievo tautos balsą, bet neištiesia jai rankos. Jei naudojasi Bažnyčia siekdami savo naudos. Šiai grupei popiežius priskyrė visus krikščionis, kurie neliudija savo tikėjimo. Jie tik save vadina krikščionimis. Jie yra saloniniai krikščionys, priėmimų dalyviai, bet jų gyvenimas nekrikščioniškas, supasaulėjęs. Tie, kurie sakosi esą krikščionys, o gyvena pagal pasaulio dvasią, bando užčiaupti besišaukiančius Jėzaus. Dar yra ir tie, kurie griežtai laikydamiesi įstatymo raidės, užkrauna žmonėms ant pečių nepakeliams naštas. Evangelijos pagal Matą dvidešimt trečiame skyriuje Jėzus viską apie juo pasako: Jie yra žmones išnaudojantys veidmainiai. Jie nesiteikia atsiliepti į pagalbos šauksmą, jie atstumia žmones.

Tačiau yra ir gerų krikščionių. Yra ta krikščionių grupė, kurie nuosekliai gyvena pagal tikėjimą. Jie padeda prisiartinti prie Jėzaus visiems, kurie šaukiasi jo pagalbos, kurie prašo išganymo, prašo malonės, prašo dvasinės sveikatos savo sieloms.

Patikrinkime savo sąžinę, - paragino popiežius homilijos pabaigoje, - išsiaiškinkime kokie krikščionys mes esame: tie, kurie atitolina žmones nuo Jėzaus ar tie, kurie girdi pagalbos šauksmą ir padeda prie jo priartėti. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.