2015-05-27 14:52:00

Popiežiaus Pranciškaus katechezė. Sužadėtiniai


Tęsdamas katechezę apie šeimą, trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems maldininkams popiežius Pranciškus kalbėjo apie pasirengimo santuokai laikotarpį, apie tą bendrą kelią, kuriuo eidama jauna pora, tradiciškai vadinama sužadėtiniais, rengiasi sukurti šeimą.

Pradėdamas kalbą Pranciškus pastebėjo, kad jau pats žodis „sužadėtiniai“ turi tam tikrą pasitikėjimo, artumo, bendrumo atspalvį. Tai pasitikėjimas pašaukimu, kurį Dievas žmogui suteikia, nes juk santuoka, - sakė popiežius, - tai visų pirma Dievo pašaukimo priėmimas.

Sužadėtiniai turi gerokai pasidarbuoti, turi abu kartu stropiai puoselėti savo meilę, turi gerai pažinti vienas kitą, „išmokti“ vienas kito. Nenuvertinkime šio mokymosi svarbos, - sakė popiežius. Pati meilė to reikalauja, nes meilė tai ne lengvabūdiška laimė, ne kerinti emocija. Vyro ir moters meilės sąjungoje neturi būti improvizacijos, nes meilė juodu susieja visam gyvenimui. Reikia keliauti kartu, reikia abiem kartu ugdyti savo meilę. Du gyvenimus sujungti į vieną – tai kone stebuklas, kurį pasiekia laisvos, pasitikinčios ir tikinčios širdys.

Neįmanoma pasitikėti ir aukotis, jei meilę suvokiame ir vartojame kaip „papildą“ savo psichologinei ir fizinei gerai savijautai. Ne tai yra meilė! Pasirengimo santuokai laikas, sužadėtuvės, padeda geri suprasti ir išmoko saugoti tai ko neįmanoma už jokią kainą nusipirkti ar parduoti, išduoti ar palikti.

Taip pat Šventasis Raštas kalbėdamas apie Dievo ir jo tautos sąjungą naudoją sužadėtuvių terminą. „Atsimenu ištikimą tavo jaunystės meilę, kaip tu mylėjai mane, būdama sužadėtine“ (Jer 2,2), skaitome pranašo Jeremijo knygoje. Dievas ir jo tauta irgi eina sužadėtinių keliu ir Dievas pažada su savo tauta susituokti, kaip girdėjome šiandien audiencijos pradžioje skaitytoje pranašo Ozėjo knygos ištraukoje: „Paimsiu tave sau žmona amžinai, – tave sau žmona paimsiu teisumu ir teisingumu, ištikima meile ir gailestingumu. Paimsiu tave sau žmona ištikimybe.“ (Oz 2,21-22). Ilgą kelia Viešpats nuėjo susižadėjęs su savo tauta ir galiausiai, Jėzuje Kristuje, su ja susituokė. Bažnyčia yra Kristaus sutuoktinė. Dievo tauta yra Jėzaus sutuoktinė.

Bažnyčia labai išmintingai išsaugojo skirtumą tarp buvimo sužadėtiniais ir buvimo sutuoktiniais. Lengvabūdiškai nenuvertinkime šio išmintingo mokymo. Žinoma, - sakė Pranciškus, - šiuolaikinė visuomenės yra tapusi abejinga šiam delikačiam perėjimui iš visos būsenos į kitą. Sužadėtuvės tai brendimo metas, tai meilės nokinimo metas iki santuokos. Tam skirti ir pasirengimo santuokai kursai. Matome, kad jauni žmonės nelabai nori juos lankyti: „Ko tie kunigai gali mums išmokyti...“ Bet vėliau jie patenkinti dėkoja, nes tai buvo proga – galbūt vienintelė – nebanaliai pamąstyti apie savo patirtį.

Juk žinome, kad daug porų ilgai bendrauja, galbūt ir kartu gyvena, bet iš tiesų nėra gerai susipažinę. Keista, bet iš patirties žinome, kad taip yra. Dėl to reikia atrasti sužadėtuvių meto vertingumą. Tai kelias, kuriuo neskubant einama pirmyn, į vis didesnę brandą. Negalima peršokti, sudeginti jo etapų. Reikia žingsnis po žingsnio save brandinti. Kam parengia sužadėtuvių laikas? Staigmenai. Toms dvasinėms dovanoms, kuriomis Viešpats, per Bažnyčią, praturtina naują šeimą, norinčią gyventi palaimintą gyvenimą, - sakė Pranciškus baigdamas bendrosios audiencijos katechezę ir galiausiai visus pakvietė melsti Šventosios Šeimos – Jėzaus, Juozapo ir Marijos – užtarimo visoms naujoms šeimoms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.