2015-05-27 08:50:00

Kardinal Tomasi vid konvent i Vatikanen om den ekonomiska återhämtningen: Solidaritet med Grekland


Stiftelsen Centesimus Annus-Pro Pontefice höll en konferens i Vatikanen där man talade om Europas ekonomiska situation. Stiftelsen har tagit sitt namn från påven Johannes Paulus II:s entcyklika om katolsk sociallära Centesimus Annus som kom ut 1991.

Arbetslösheten i Europa är 11,3% och är högst i Grekland, 25% och Spanien, 23%. Man ser nu en återhämtning i de flesta av de europeiska länderna. Enligt Internationella valutafonden väntas den globala BNP öka i år med 3,5%. Men jobben saknas. Vid konferensen talade man om problemet med att ekonomin allt mindre ser till människan.

Ekonomen Enrico Giovannini sa vid konventet att man vet att en industriell revolution till en början tar jobb från personer, men att den i längden kan ge andra arbetstillfällen. Vidare att det även finns en risk i den globaliserade världen, att jobben inte kommer tillbaka till just de områden där de har förlorats.

Euro-området destabiliseras av Greklands ekonomiska situation. Den Heliga Stolens ständige observatör vid FN i Genève msgr. Silvano Maria Tomasi talade i konferensen om vikten av ökad solidaritet med Grekland. Han påminde om att den grundläggande människosynen är solidaritet med varandra: ”Om vi utgår från detta blir solidaritet även en politisk strategi, som leder till praktiska lösningar till allas bästa. Så om ett land har problem, skyddar vi oss inte genom att isolera oss, utan genom att ta del i landets problem och hjälpa till att lösa dem.”
All the contents on this site are copyrighted ©.