2015-05-27 13:45:00

Familjesynodens arbetsdokument snart klar


Påven Franciskus och medlemmar av biskopssynodens råd möttes tidigare i veckan för att granska informationen som har kommit in från hela världen inför familjesynoden i oktober och utarbetade sina förslag till synodens arbetsdokument.  Biskopsynodens generalsekreterare kommer att införliva förslagen och översätta dokumentet, står det i ett uttalande efter mötet. "Publiceringen sker inom några veckor", står det.

Medan biskopssynodens råd hade ett möte med påven på måndagen och tisdagen, rapporterar CNS att ordförandena för biskopskonferenserna i Tyskland, Frankrike och Schweiz hade organiserat en studiedag i Rom. Enligt ett pressmeddelande från den tyska biskopskonferensen, diskuterade cirka 50 biskopar, teologer, kurietjänstemän och några journalister de frågor som kommer eller kan tas upp under synoden.

Påven Franciskus har sammankallat familjesynoden mellan den 4 och den 25 oktober 2015; det är avslutningen på en process som inkluderade en diskussion inom kardinalkollegiet och en extraordinär biskopssynod om familjen i oktober förra året.

En stor del av uppmärksamheten i media fokuserade på frågan om hur kyrkan kan nå ut till frånskilda omgifta katoliker, inklusive en diskussion om möjligheten att ta emot kommunion om man har gift sig civilrättsligt, utan att ha erhållit en upplösning av äktenskapet. Fattiga familjers behov, hur migration påverkar familjer, äktenskapsförberedande kurser och hur man når ut till homosexuella katoliker var också ämnen under den extraordinära synoden 2014.

Vatikanen skickade ut synodens slutsatser till samtliga biskopskonferenser i världen, tillsammans med 46 frågor om hur väl kyrkan stöder familjer och hur katoliker förstår kyrkans undervisning om äktenskapet, sexualitet och familjeliv. Biskoparna skulle samla in svar på frågorna, sammanställa dem på nationell nivå och återlämna dem till biskopsynoden i Vatikanen.

Påven ledde mötet med biskopsynodens råd och studerade svaren från biskopskonferenserna "liksom många bidrag från olika kyrkliga verkligheter och enskilda troende", står det i Vatikanens uttalande från den 26 maj.

Rådsmedlemmarna framställde sedan förslag på hur svaren skulle införlivas i synodens arbetsdokument, står det. I tillägg, diskuterade rådsmedlemmarna hur man kan "uppdatera synodens arbetsmetod" inför familjemötet i oktober. Uttalandet gav inga ytterligare detaljer.

Påven Franciskus, som Benedictus XVI före honom, vill att biskopssynoden ska handla mindre om enskilda tal och istället vara ett forum för att diskutera, ifrågasätta, studera och be för kyrkans svar på olika problem.

Ordförandena för biskopskonferenserna i Tyskland, Schweiz och Frankrike organiserade deras studiedag på det påvliga universitetet Gregoriana. I deras pressmeddelande står det att de ville "berika de bibliska och teologiska grunderna för de teman och klargöra de centrala frågorna som berör den pågående debatten om äktenskapet och familjen."

Katolska bibelforskare och teologer ledde diskussionen om tolkningen av Jesu ord mot skilsmässa, står det i uttalandet, men man såg också på hur hans ord passar in i Jesu förkunnelse av Guds rike och i kyrkans tradition. Studiedagen inkluderade också en diskussion om "kärlekens teologi" och sexualitet som ett "Guds språk” och en ”Guds gåva” står det.

Medan diskussionen betonade en "mångfald av metoder" inför aktuella ämnen, pekade den också på att en "teologisk diskussion om framtiden för äktenskapet och familjen är nödvändig och löftesrik."
All the contents on this site are copyrighted ©.