2015-05-26 14:29:00

Šv. Pilypo Neri jubiliejus. Pranciškaus sveikinimo laiškas


Popiežius laišku pasveikino Šv. Pilypo Neri oratorijos konfederaciją steigėjo jubiliejaus proga. Šv. Pilypas Neri gimė Florencijoje prieš 500 metų liepos 21 dieną, tačiau vos ne visą savo amžių pragyveno Romoje, kur dar šiandien išlikę ryškūs didžiojo pamokslininko ir mokytojo, vadinto Romos Apaštalu, dvasinio gyvenimo pėdsakai. Popiežius laiške prisiminė, kad tai šv. Pilypo dėka įsipareigojimas sielų gerovei vėl tapo prioritetiniu Bažnyčioje. Išsamiai apžvelgęs t. Pilypo Neri dvasinio gyvenimo pašaukimą ir darbus, Pranciškus palinkėjo visiems šv. Pilypo Neri dvasiniams vaikams nesitenkinti eiliniu, vidutinišku gyvenimu: Bažnyčios nuolat vykdoma misija ragina, kad pagal savo steigėjo pamokymus būtumėte maldos ir liudijimo vyrai, kad vestumėte žmones prie Kristaus. Mūsų laikais labai reikia asmenybių, parašė Pranciškus, ypač jaunimo pasaulyje, kurios mokėtų melstis ir kitus mokytų.

Pilypo Neri gyvenimo kelias buvo paženklintas susitikimo su Jėzaus Kristaus asmeniu ir įsipareigojimu kreipti į Kristų jo dvasiniam vadovavimui pavestas sielas. Popiežius pacitavo žinomus paskutiniuosius Pilypo Neri žodžius, ištartus mirties akivaizdoje: „Kas ieško kito nei Kristaus, nežino, ko nori; kas ieško kito nei Kristaus, nežino, ko prašo“. Iš labai giliai patirtos vienybės su Viešpačiu Jėzumi kilo Pilypo Neri Oratorija, nuoširdaus ir džiaugsmingo dvasinio gyvenimo centrai, kurie šešioliktojo amžiaus bažnytinei bendruomenei buvo naujovė, ugdanti pamaldumą, skaitymą ir pašnekesius apie Dievo Žodį, ruošimąsi deramai priimti Sakramentus, krikščioniškojo gyvenimo ugdymą pagal šventųjų ir Bažnyčios gyvenimą, karitatyvinius artimo meilės darbus visuomenės vargšų labui.

Pilypo Neri evangelizavimas padėjo Bažnyčiai suprasti, jog ganytojai privalo palydėti žmones, stiprinti jų tikėjimą. Dar šiandien jis gali būti vyskupams, kunigams, pašvęstiesiems ir tikintiems pasauliečiams geras pavyzdys kaip būti atidiems kitam, siekiant visiems paliudyti Dievo meilę ir gailestingumą. Pilypas Neri vykdė apaštalavimą per asmeninius draugiškus santykius, būdamas giliai įsitikinęs, kad tai geriausias metodas atverti kelią susitikimui su Jėzumi ir Evangelija. Jis mėgo spontaniškumą ir šalinosi dirbtinumo, žaismingai mokė krikščioniškųjų vertybių, drauge siūlė mokytis valios ugdymo, kaip būdą konkrečiai priimti Kristų į savo gyvenimą. Pilypas Neri buvo įsitikinęs, kad šventumo kelias yra pagrįstas susitikimo malone, t.y. susitikimo su Viešpačiu Dievu, kuris yra pasiekiamas bet kuriam žmogui, kokioje padėtyje ar būklėje jis būtų, tik svarbu, kad būtų priimtas su vaikišku susižavėjimu.

Popiežius Pranciškus laiške, adresuotame Šv. Pilypo Neri oratorijos konfederacijos Generaliniam prokuratoriui t. Mario Alberto Aviles, C.O., savo mintis palydėjo Apaštališkuoju palaiminimu visiems šv. Pilypo Neri dvasinės šeimos, įskaitant Oratorijų kongregacijų ir pasaulietiškų oratorijų nariams, drauge paprašė melstis už jį ir jam pavestą Petro tarnystę.

Šv. Pilypo Neri (1515-2015) gimimo 500 metų jubiliejus prasidėjo pirmadienį, gegužės 25 dieną, Oratorijų kongregacijos motininėje bažnyčioje Santa Maria in Vallicella Romoje aukotomis Mišiomis. Jubiliejus tęsis 12 mėnesių iki 2016 metų gegužės 26 d. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.