2015-05-26 16:11:00

Popiežius pranciškonams: Ką reiškia būti mažesniaisiais broliais


Antradienio vidudienį popiežius Pranciškus susitiko su dviem šimtais pranciškonų iš viso pasaulio, atvykusių į Romoje vykstančią savo vienuolijos generalinę kapitulą. Ką reiškia būti Mažesniuoju broliu šiandien? Į šį klausimą turi atsakyti į kapitulą susirinkę pranciškonai. Šia tema jiems kalbėjo ir popiežius Pranciškus.

Būti mažais, mažesniais, visų pirma reiškia jaustis mažais Dievo akivaizdoje, visiškai pasitikint jo begaliniu gailestingumu, - sakė pranciškonams Pranciškus. Kuo labiau suvokiame savo nuodėmingumą, tuo arčiau esame išganymo. Tai visų pirma matome Evangelijoje. Žmonės Jėzaus akivaizdoje išpažįsta savo menkumą ir Jėzus juos išgelbėja. Kas mano esąs visiškai savarankiškas, tas nemano, kad jam reikia išganymo. Tad būti mažais, būti mažesniais, reiškia išeiti iš savęs, iš savo schemų ir savo asmeninio požiūrio, reikia išeiti ir iš struktūrų, kurios pačios savaime, jei išmintingai naudojamos, yra reikalingos, išeiti iš savo įpročių ir saugumo, ir liudyti artumą vargšams, su jais dalijantis ir jiems tarnaujant.

Taip pat ir brolystė yra vienas esminių Evangelijos liudijimo būdų. Nuo pat Bažnyčios istorijos pradžios krikščionys davė broliškos bendrystės pavyzdį. Žmonės negalėjo atsistebėti jų tarpusavio meile, aukojimusi, atlaidumu, gailestingumu, solidarumu, dalijimusi gyvenimo džiaugsmais ir skausmais. Jūsų vienuoliškoji šeima – sakė popiežius, - yra pašaukta išreikšti šią konkrečią brolystę atkurdama didesnį pasitikėjimą tarpasmeniniuose santykiuose, kad pasaulis į jus žiūrėdamas matytų kaip Kristaus meilė gydo žaizdas ir vienija.

Šventoji Dvasia įkvepia vienuoliškąjį gyvenimą Suteikime jai daugiau vietos. Ji tegaivina mūsų tarpusavio santykius ir teskatina mūsų misiją. Kuo labiau vienuoliai leidžia, kad Šventoji Dvasia juo apšviestų ir jiems vadovautų, tuo aiškiau jie suvokia savo misiją tarnauti broliams, tuo labiau jie patys tampa pranašiškais ženklais Bažnyčiai ir pasauliui. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.