2015-05-26 15:07:00

Pranciškus: Jėzaus sekimas ir supasaulėjimas tai du nesuderinami dalykai


Neįmanoma sekti Jėzaus ir tuo pat metu gyventi pagal pasaulio dvasią, - sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangeliją, kurioje Jėzus, atsakydamas į Petro žodžius, kalba apie apaštalams keliamas sąlygas. Šis pokalbis seka iškart po pokalbio su turtingu jaunuoliu, kuris norėjo sekti Jėzų, bet nenorėjo atsižadėti savo turtų.

Kai krikščionis yra prisirišęs prie turtų, matome jame žmogų, kuris norėtų tuo pat metu turėti du dalykus: ir dangų, ir žemę. Atskaitos kriterijus šiuo atveju yra Jėzaus minimi persekiojimai, kryžius. Sekti Jėzų, reiškia kasdien atsižadėti savęs, kasdien būti nukryžiuojamam. Apaštalai neišvengė pagundos. Jie sekdami Jėzų pagalvodavo ir jų laukiančią naudą. Atsiminkime Jokūbo ir Jono motiną, kuri netgi paprašė Jėzų, kad jo karalystėje vienas jos sūnus būtų premjeru, o kitas ekonomikos ministru. Taip būna kai Jėzus sekime atsiranda noras gauti naudos pagal pasaulio dvasią.

Tačiau vėliau mokinių širdys buvo nuskaistintos, o per Sekmines jie galiausiai viską suprato. Vertinant vien žmogiškais kriterijais, Jėzaus sekimas niekada nebus pelningas, nes sekti Jėzų – tai tarnauti, kaip jis tarnavo. Jei Viešpats tau leido būti pirmu, tu elkis taip, tarsi būtum paskutinis, tai yra – tarnauk. Jei Viešpats tau suteikė galimybę turėti turtų, tu savais turtais tarnauk kitiems. Yra trys dalykai, trys laipteliai, kurie mus atitolina nuo Jėzaus: turtai, tuštybė ir išdidumas. Turtai pavojingi, nes jie tave pastumia į tuštybę, imi galvoti, kad esi svarbus. O kai galvoji, kad esi svarbus, kai tau ima svaigti nuo to galva, tu pasiklysti.

Bjauru matyti krikščionį, pasaulietį, vienuolį, kunigą ar vyskupą, norinčius tarnauti Jėzui ir turtams6 sekti Jėzumi ir pasaulio dvasia. Tai blogas liudijimas, atitolinantis žmones nuo Jėzaus. Tęsdami Eucharistijos auką, - sakė popiežius baigdamas homiliją, - pamąstykime apie Petro klausimą: „Mes visko atsižadėjome. Kaip mums atsilyginsi?“ ir apie Jėzaus atsakymą. Jėzus mums atsilygins padarydamas mus panašius į save. Tai bus mūsų atlygis. Mūsų atlygis bus panašumas į Jėzų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.