2015-05-25 17:13:00

Pranciškus: Šiandien patiriame kraujo ekumenizmą


„Atleiskite, jei kreipsiuosi ispaniškai, angliškai moku nepakankamai gerai, kad galėčiau pasisakyti be klaidų. Kreipsiuosi ispaniškai, tačiau kalbėsiu ypač širdies kalba“. Šiais žodžiai popiežius Pranciškus pradeda video žinutę, kurio įrašas praėjusį šeštadienį, gegužės 23 dieną pasiekė Finikso kongresų rūmuose susirinkusius ekumeninio susitikimo dalyvius. Renginį organizavo ekumeninis sąjūdis “Movimento John 17”, apjungęs visas krikščioniškas konfesijas ir jau ne pirmus metus gegužės 23 dieną minitis Krikščionių vienybės dieną. Šiemet jos tema buvo „Tėve, tegul visi bus viena, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“.

Video žinioje Pranciškus užtikrino, kad visa širdimi ir dvasiniu būdu dalyvauja jų susitikime. Norim kartu ieškoti ir kartu prašyti vienybės malonės, tos vienybės kuri daiginasi tarp mūsų ir kurią patvirtina tas pats Krikštas, kurį esame gavę, vienybės, kurios ieškome vieningomis pastangomis, malda vieni už kitus ir bendru darbu siekiant padėti broliams, kurie tiki į Kristaus suverenumą.

Popiežius pripažino, kad krikščionių nevienybė yra žaizda Kristaus Bažnyčios kūne ir kad krikščionys jos nenori. Pasidalijimas yra melo ir nesutarimo tėvo darbas, kuris visaip siekia padaryti, kad broliai būtų pasidaliję. Gal būt pasakysiu nesąmonę, gal būt net erezija, nežinau, tęsė Pranciškus, tačiau yra kažkas, kas „žino“, kad nepaisant mūsų skirtumų, esame viena. Tasai, kuris mus persekioja, kuris šiandien persekioja krikščionis ir mus patepa kankinyste žino, kad krikščionys yra Kristaus mokiniai, kad nepaisant skirtumų „yra viena“, „yra broliai“: Jam nerūpi ar tai evangelikai, ortodoksai, liuteronai, katalikai ar apaštaliniai. Jie – krikščionys, ir jų kraujas vienija. Šiandien patiriame kraujo ekumenizmą, dėl kurio turėtume melstis ir būti broliškesniais.

Esu įsitikinęs, kad teologai nesukurs mūsų vienybės. Jie padeda, jų mokslas padės, tačiau jeigu lauksime kol susitars teologai, vienybė bus pasiekta sekančią dieną po Paskutinio teismo...  Vienybę kuria Šventoji Dvasia, teologai padeda kaip tie, kurie taip pat leidžiasi į kelią gera valia, su Šventosios Dvasios veikimui atvertomis širdimis, pasakė suvažiavimo dalyviams  pasiųstoje video žinioje Pranciškus, drauge paprašęs, kad jie nepamirštų jo savo maldose. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.