2015-05-25 17:09:00

Popiežius homilija apie turtingą gyvenimą


Jei turim daug turto, turime stengtis, kad jis tarnautų bendram gėriui. Egoistiškas turto pertekliaus troškimas yra liūdnas, jis slopina viltį ir gimdo korupciją. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus pirmadienio ryto Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje. Pirmadienio Mišiose popiežius komentavo vieną iš žinomiausių Evangelijos pasakojimų apie turtingą jaunuolį, kurį Kristus užbaigia kupranugario ir adatos ausie palyginimu, t.y. apie tai, kaip greitai pradinis entuziazmas sekti Kristų gali išblėsti, pavirsdamas liūdesiu ir užsisklendimu savyje.

Turtingas jaunuolis nori sekti Jėzumi, klausia jo patarimo, užtikrina, jog laikosi visų įsakymų, tačiau greitai „atšąla“ išgirdęs Jėzaus paraginimą žengti lemtingąjį žingsnį: parduoti visa ką turi, išdalyti vargšams ir sekti juo. Tačiau jaunuolis prisirišęs prie savo turto, jam praeina džiaugsmas ir noras sekti Jėzumi.

Prisirišimas prie turto yra visokios korupcijos pradžia, asmeninės, biznio, net smulkaus verslo, kai nuo teisingo svorio atimama 50 gramų, korupcijos politikoje, švietime. Kodėl yra taip? Todėl, kad tie, kurie gyvena prisirišę prie galios, turto, jaučiasi tarsi būtų rojuje. Jie užsidarę, nemato platesnio gyvenimo horizonto, neturi vilties. Pabaigoje ir jiems teks visko atsisakyti.

Toks gyvenimas žemiškajame rojuje yra kaip gyvenimas be horizonto, sakė popiežius dalydamasis asmeniniu prisiminimu apie pasiturinčius miestiečius, kurie apsitveria kvartalo ribas kad apsigintų nuo vagių.

Turtai be dosnumo priverčia manyti, kad esame galingi kaip Dievas. O iš tiesų jie atima tai, kas brangiausia: atima viltį. Jėzus Evangelijoje labai aiškiai nurodo teisingą būdą kaip elgtis su turtais. Tai pirmasis iš palaiminimų: Palaiminti turintys vargdienio dvasią, t.y. atsisakant šio prisirišimo ir stengiantis, kad turtai, kuriuos davė Viešpats, tarnautų bendram gėriui. Kaip tai padaryti? Atveriant delną, širdį, praplečiant horizontą. O jei ranka sugniaužta, jei širdis – užsklęsta kaip to vyro, kuris kėlė puotas ir rengdavosi puošniai, viskas baigsis taip, kaip jam: toli nuo Dievo.

(Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.