2015-05-22 08:58:00

Vatikanen. Kvinnokonferens om FN:s utvecklingsagenda efter 2015


"Kvinnor och utvecklingsagendan efter 2015: Den hållbara utvecklingens utmaningar" Detta är temat för den andra Internationella Kvinnokonferensen som organiseras av det Påvliga Rådet för Rättvisa och Fred tillsammans med Världsorganisationen för kvinnliga katolska föreningar (UMOFC) och det världsomfattande kvinnosamfundet för livet och familjen (WWALF).

Konferensen som hålls i Rom presenterades av ordförande för det Påvliga Rådet för Rättvisa och Fred, kardinal Peter Turkson. Han talade om detta avgörande år för Världssamfundet då FN:s generalförsamling i september ska godkänna de förnyade målen om hållbar utveckling inför de kommande 15 åren. 17 nya punkter som är av stor betydelse för kvinnor, underströk kardinalen och fortsatte: "Även om betydande framsteg har gjorts till förmån för kvinnor i många länder, särskilt inom utbildningsområden, politisk och ekonomisk representation, återstår det mycket att göra."

Fler än 100 konferensdeltagare, från varje kontinent och från olika sociala och kulturella sammanhang samlas för att diskutera de framväxande kvinnofrågorna. De ska diskutera den så kallade genusteorin, surrogatmoderskap, utbildning och rättigheter, interreligiös dialog, nya och gamla former av slaveri, fattigdom, våld och kvinnomord.

Men de kommer inte bara att ta upp de kvinnornas mest akuta problem. Kardinal Turkson tror att de genom konferensen kan bidra till de pågående förhandlingarna om den nya utvecklingsagendan efter 2015. Han understryker vikten av att kvinnor gör sin röst hörd inom Världssamfundet.

En talesman för kvinnosamfundet för livet och familjen säger att det dock inte är så lätt att komma till tals om just livet och familjen. ”Det är grundläggande frågor inte bara för kvinnor utan för kyrkan och för hela samhället. Som skyddet av livet från befruktningen till den naturliga döden som den främsta mänskliga rättigheten, och skyddet av familjen som grundar sig på äktenskapet mellan en kvinna och en man. Detta är frågor som vi inte ser spår av i de 17 mål som FN har satt upp för det nya årtusendet.”

Världsorganisationen för kvinnliga katolska föreningar, är en paraplyorganisation som  grundades 1910 och idag har den 5 miljoner medlemmar. ”Vi vill arbeta tillsammans med många män och kvinnor av god vilja i en anda av solidaritet  och broderskap. Vi vill som troende lära oss att se Herrens ansikte i de människor vi möter.”
All the contents on this site are copyrighted ©.