2015-05-22 15:47:00

Svätý Otec v rannej homílii: Čo mi hovorí Ježišov pohľad na mňa?


Vatikán 22. mája - Aký je Ježišov pohľad na mňa? Táto otázka bola súčasťou úvahy Svätého Otca, ktorú dnes v rámci rannej homílie zameral na dialóg medzi Ježišom a Petrom, vyrozprávaný v úryvku z poslednej kapitoly Jánovho evanjelia (Jn 21, 15-19). Pápež František hovoril o troch pohľadoch Pána na apoštola Petra: o pohľade vyvolenia, pohľade pokánia a napokon o pohľade misie.

Na začiatku Jánovho evanjelia, keď Andrej ide po svojho brata Petra a povie mu: «Našli sme Mesiáša!», tam je pohľad nadšenia. Ježiš uprie na neho pohľad a hovorí: «Šimon, syn Jonášov, budeš sa volať Peter!»  Je tu teda „prvý pohľad: povolanie je prvým oznámením poslania.“ „A aká je Petrova duša pri tomto prvom pohľade? – pýta sa pápež. Nadšená. Je to prvý čas nasledovania Pána.“

Potom Svätý Otec pokračuje dramatickou nocou Zeleného štvrtka, keď Peter trikrát zapiera Ježiša: „Stratil všetko. Stratil svoju lásku.“ A keď sa jeho pohľad stretne s Pánovým, zaplače :

„Lukášovo evanjelium hovorí: «Peter horko zaplakal.» To nadšenie nasledovať Ježiša sa zmenilo na plač, pretože zhrešil: zaprel Ježiša. Tento pohľad mení Petrovo srdce viac ako ten predtým. Prvou zmenou je zmena mena a tiež povolania. Tento druhý pohľad je pohľadom, ktorý mení srdce a je to zmena konverziou k láske.“

Potom je to pohľad stretnutia po vzkriesení, pokračoval Svätý Otec. „Vieme, že Ježiš stretol Petra, ako hovorí evanjelium, ale nevieme, čo si povedali.“

Pohľad z dnešného evanjelia je tretím pohľadom: tento pohľad je potvrdením misie, ale aj pohľadom, v ktorom Ježiš žiada potvrdenie Petrovej lásky. Trikrát Pán žiada od Petra „prejav jeho lásky“ a posiela ho pásť jeho ovce. Po tretej otázke Peter „zostáva zarmútený, takmer plače“:

„Skľúčený, pretože tretíkrát sa ho pýta: «Miluješ ma?» A hovorí mu: «Pane, ale veď ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem.» Ježiš odpovedá: «Pas moje ovce». Toto je tretí pohľad, pohľad misie. Prvý je pohľad voľby s nadšením nasledovať Ježiša, druhý je pohľad pokánia vo chvíli toho ťažkého hriechu zapretia Ježiša, tretí pohľad je pohľad misie, poslania: «Pas moje baránky»; «Pas moje ovce»; «Pas moje ovce».“

Ale nekončí sa tam, dodal pápež. „Ježiš ide ďalej“ a Petrovi hovorí: „Ty robíš toto všetko z lásky, a čo potom? Budeš korunovaný za kráľa? Nie.“ Ježiš hovorí Petrovi, že ho bude nasledovať cestou kríža:

„Môžeme si tiež pomyslieť: aký je dnes Ježišov pohľad na mňa? Ako sa na mňa pozerá Ježiš? S výzvou? S odpustením? S poslaním? Ale na ceste, ktorou prešiel, je každý z nás pod pohľadom Ježiša. On sa vždy na nás pozerá s láskou. Žiada od nás niečo, odpúšťa nám niečo a dáva nám misiu. Teraz Ježiš príde na oltár. Každý z nás nech si pomyslí: ‚Pane, si tu medzi nami. Upri svoj pohľad na mňa a povedz mi, čo mám robiť; ako mám plakať nad mojimi chybami, mojimi hriechmi; aká má byť odvaha, s ktorou mám ísť ďalej po ceste, ktorou si prešiel ako prvý.“

V dnešný deň nám urobí dobre znovu si prečítať tento dialóg s Pánom a uvažovať „nad pohľadom Ježiša na mňa“ – povedal Svätý Otec na ukončenie homílie pri dnešnej svätej omši v Dome sv. Marty. -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.