2015-05-22 12:46:00

Popiežius Pranciškus: Kokiu žvilgsniu Jėzus į mane žvelgia?


Penktadienio Mišių metu skaityta Evangelijos pagal Joną ištrauka perteikia prisikėlusio Jėzaus pokalbį su apaštalu Petru. Pasirodęs mokiniams prie Genezareto ežero, kartu su jais papusryčiavęs, Jėzus tris kartus klausia apaštalą Petrą ar jis jį myli. Apie šį dialogą ir apie kitus du Petrui lemtingus įvykius – pašaukimą būti apaštalu ir Jėzaus išsigynimą – popiežius Pranciškus kalbėjo penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Koks Jėzaus žvilgsnis ir kokie Petro jausmai šiais trimis svarbiais momentais? Evangelijos pagal Joną pradžioje pasakojama kaip apaštalas Andriejus su džiaugsmu praneša savo broliui Petrui: „Radome Mesiją!“. Petras pirmą kartą susitinka su Jėzumi ir jis jam taria: „Tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsies Kefas, Petras – Uola“. Tai pirmas Jėzaus žvilgsnis – pašaukimas. O kas dedasi Petro sieloje sutikus Jėzaus žvilgsnį? Jis kupinas entuziazmo. Jis džiaugiasi, kad nuo dabar seks Viešpatį.

Antras lemtingas momentas – tęsė homiliją Pranciškus, - buvo ta tragiška Didžiojo ketvirtadienio naktis, kai Petras tris kartus išsigynė Jėzaus. Jis viską prarado, jis išsižadėjo savo meilės. Kai jo akys sutiko Jėzaus žvilgsnį, Petras graudžiai pravirko. Luko Evangelijoje sakoma: Petras „karčiai pravirko“. Jėzaus sekimo entuziazmas virto graudžiu verksmu. Petras nusidėjo, išsigynė Jėzaus. Jėzaus žvilgsnis perkeitė Petro širdį, perkeitė laibiau nei aną pirmą kartą. Pirmą kartą Jėzaus žvilgsnis suteikė naują vardą. Šis antras žvilgsnis perkeitė širdį. Įvyko atsivertimas į meilę.

Trečiasis momentas, apie kurį kalba šios dienos Evangelija, - sakė popiežius, - tai Petrui suteiktos misijos patvirtinimas. Tačiau Jėzus reikalauja, kad ir Petras patvirtintų savo meilę. Girdėdamas vėl ir vėl kartojamą Jėzaus klausimą „ar myli mane?“, Petras nuliūsta.

Jis nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausia: „Ar myli mane?“ ir atsakė: „Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu“. Jėzus jam tarė: „Ganyk mano avis“. Šis trečiasis žvilgsnis yra misijos suteikimas. Pirmą kartą sutikęs Jėzaus žvilgsnį, Petras džiaugiasi pašaukimu, jis kupinas entuziazmo, nes galės sekti Jėzų. Antrą kartą sutikęs Jėzaus žvilgsnį jis apgaili tą sunkią savo nuodėmę, gailisi, kad išsigynė Jėzaus. Trečiasis žvilgsnis yra misijos suteikimo žvilgsnis: „ganyk mano avinėlius“, „ganyk mano aveles“, „ganyk mano avis“.

Ir mes turėtume pagalvoti: kokiu žvilgsniu Jėzus į mane žvelgia? Kaip Jėzus į mane žiūri? Pašaukdamas? Atleisdamas? Suteikdamas misiją? Jei einame jo keliu, mus visus lydi Jėzaus žvilgsnis. Jis vis mūsų ko nors prašo, mums atleidžia, suteikia mums misiją. Jėzus pas mus ateina altoriaus sakramente. Kiekvienas iš mūsų, - paragino Pranciškus, - mintyse tesako: „Viešpatie, tu esi čia, tarp mūsų. Pažvelk į mane ir sakyk ką man daryti, kaip man verkti dėl savo klaidų, nuodėmių, kaip drąsiai eiti tuo keliu, kuriuo tu pirmas ėjai". (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.