2015-05-21 15:20:00

Popiežius Pranciškus: Neįsileiskime nesantaikos dvasios


Ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangelijoje girdėtą Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – maldos ištrauką. Paskutinės Vakarienės metu Jėzus paveda Tėvui savo mokinius, meldžia, kad jie būtų viena. Didžiulė paguoda mums girdėti, kad Jėzus meldžiasi ne tik už savo apaštalus, bet ir už visus tuos žmones, kurie per jų žodį įtikės.

Mes galbūt nepakankamai dėmesingai įsiklausome į šiuo žodžius. Jėzus meldėsi už mane! Tai nepaprasta paguoda. Jis tą kartą meldėsi už mane. Jis meldžiasi už mane. Įsivaizduokime jį priešais Tėvą, Danguje. Jis meldžiasi už mus. Meldžiasi už mane. Ir ką gi Tėvas mato? Mato žaizdas. Kainą, kurią Jėzus už mus sumokėjo. Jėzus meldžiasi už mus savo žaizdomis, savo kraujuojančia širdimi ir jis nepaliaus už mus melstis.

Jėzus meldžiasi už savo tautos, Bažnyčios vienybę. Tačiau Jėzus žino, - sakė Pranciškus, - kad šio pasaulio dvasia, tai nevienybės, pavydo, karų, nesantaikos dvasia, nesantaikos šeimose, taip pat ir vienuolių bendruomenėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje. Nuolat mums gresia didelė pagunda apkalbėti kitus žmones, klijuoti etiketes.

Turime būti vieningi, turime būti viena, kaip Jėzus ir Tėvas yra viena. Tai iššūkis mums visiems, krikščionims – nepalikti vietos nesantaikai tarp mūsų, neįsileisti nesantaikos dvasios, neįsileisti tarp mūsų melo tėvo. Visada turime siekti vienybės. Visi esame tokie, kokie esame, tačiau turime stengtis gyventi vienybėje. Jėzus juk tau atleidžia. Jėzus visiems atleidžia. Jis meldžiasi, kad mes visi būtume viena. Bažnyčiai labai reikia šios jo maldos už vienybę. Atsisveikindamas su savo mokiniais Jėzus davė ir kitą patarimą - prašė pasilikti jame. „Pasilikite manyje“. Jis nori, kad mes būtume su juo ten, kur ir jis, kad mes ir būdami šiame pasaulyje, pasilikdami Jėzuje, galėtume matyti tą šlovę, kurią Tėvas jam tyra suteikęs. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.