2015-05-20 08:49:00

Kulturforum i Baku. "Undvik att isolera kulturen i beskyddet av nationell identitet"


Det tredje världsforumet om interkulturell dialog hålls i Baku i Azerbajdzjan. Mötet anordnas av FN och Europarådet under Azerbajdzjans president Aliyevs beskydd. Forumet är ett tillfälle att diskutera de framsteg som har gjorts hittills när det gäller interkulturell dialog och att främja ömsesidig förståelse mellan folk och nationer. Temat för årets forum är "Kultur och hållbar utveckling i utvecklingsagendan från och med 2015". Msgr. Melchor Sanchez de Toca y Alameda, understatssekreterare vid den Påvliga Kulturrådet är närvarande och han berättar om mötets syfte.

”Mötet hålls för att främja dialog mellan kulturer i särskilt känsliga ämnen. Grundtanken med forumet ligger det Påvliga Kulturrådet varmt om hjärtat: att kulturen är en mötesplats och en plattform för dialog. Det är inte alltid lätt att föra en lugn dialog, men via kulturen är det möjligt. Konst, musik, sport och vetenskap är universella språk som förenar folk.”

Vilken roll har då den Heliga Stolen i forumet? Msgr. Sanchez de Toca y Alameda berättar:

”Den Heliga Stolens delegation håller fast vid några punkter. Först och främst, att kulturer aldrig bör isoleras. Det är en sak att skydda den nationella identiteten, men en annan att isolera sin kultur och att försöka förhindra kontakt med andra. Sedan måste man komma ihåg att det inom varje kultur och interkulturell dialog finns djupt religiösa frågor. De frågor som handlar om livets mening, meningen med världen, om ursprung och universums öde och om lidande och ondska. Det går inte att sära på en interkulturell dialog och en interreligiös.”

Msgr. Sanchez de Toca y Alameda säger att man måste påminna regeringar om att den interreligiösa dialogen är angelägen nu då religionsfriheten hotas i många delar av världen. Sedan att den måste hanteras av troende och inte av regeringar. Han påminner om påven Franciskus ord ”att döda i Guds namn är en hädelse”. Detta måste alltid fördömas och i synnerhet av religiösa människor, säger han, men att vi måste komma ihåg att yttrandefriheten har alltid en gräns. ”Yttrandefriheten ger inte någon rätt att säga vad som helst till vem som helst. Även religiösa människor måste skyddas från överdrifter och offentlig hädelse och hån.”
All the contents on this site are copyrighted ©.