2015-05-19 14:50:00

Pranciškus: Pagalvokime apie paskutinį atsisveikinimą


Antradienio Mišių skaitinys iš Apaštalų darbų kalba apie Pauliaus atsisveikinimą su Efezo bendruomenės vadovais. Taip pat ir Evangelijoje šią dieną girdime ištrauką Jėzaus atsisveikinimo kalbos prieš kančią ir mirtį. „Paulius atsisveikina, Jėzaus atsisveikina, pamąstykime apie mūsų atsisveikinimus, pamąstykime ką krikščioniui reiškia tarti sudie“, - pradėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homiliją. „Mūsų gyvenime daug atsisveikinimų, mažų ir didelių, kai kurie labai skausmingi, su ašaromis“.

Popiežius paminėjo Mianmaro rohingya genties pabėgėlius, kurių nieks nenori priimti ir jie jau kelis mėnesius gyvena laive. „Šiandien pagalvokime apie tuos vargšus rohingya iš Mianmaro. Bėgdami nuo persekiojimų, išvykdami iš savo šalies jie neįsivaizdavo kas jų laukia. Jau kelis mėnesius jie gyvena laive. Jei atplaukia į uostą, gauna vandens, maisto, bet negali išlipti į krantą. „Dinkite iš čia“. Tai irgi atsisveikinimas. Šiandien vyksta didieji atsisveikinimai. Pagalvokite apie krikščionis ir jazidus, kurie varomi lauk, verčiami atsisveikinti su savo namais, nežino ar kada nors sugrįš į savo kraštą. Tai vyksta šiandien.“

Liaudies dainose dažnai kalbama apie motinos atsisveikinimą su į karą išeinančiu sūnumi. „Prisimenu Alpių šaulių dainą apie kapitoną, atsisveikinantį su kariais. Ar aš galvoju apie didįjį atsisveikinimą, apie savo didįjį atsisveikinimą, kai reikės tarti ne „iki pasimatymo“, bet „su Dievu“. Paulius atsisveikindamas savo bendruomenės narius paveda Dievui. Jėzus atsisveikindamas pasaulyje pasiliekančius savo mokinius paveda Tėvui. Pavesti Dievui, pavesti Tėvui, prašyti Dievo globos pasiliekantiems. Tokia yra ir žodžio „su Dievu“ pirmoji prasmė. „Su Dievu“ skamba tik didžiuosiuose gyvenimo atsisveikinimuose ir paskutiniame.“

Turime galvoti apie savo atsisveikinimą su šiuo pasauliu. „Kas man užmerks akis? Ką paliksiu? Paulius ir Jėzus, jie abu šios dienos skaitiniuose mus kviečia pasitikrinti sąžinę. Ką aš nuveikiau, ką padariau? Pabandykime įsivaizduoti save tą atsisveikinimo akimirką? Nežinome kada ji ateis, bet kai ateis nesakysime „iki greito pasimatymo“, bet „su Dievu“. Ar esu pasiruošęs pavesti Dievui visus artimuosius? Ar esu pasiruošęs pavesti Dievui save patį? Ar esu pasiruošęs ištarti tą žodį, kuriuo sūnus paveda save Tėvui?“

Tai buvo paskutinis Jėzaus žodis. Jis, kuris mirė ir prisikėlė, - baigė homiliją popiežius, - teatsiunčia mums savo Dvasią, kad išmoktume tą žodį, kad išmoktume iš visos širdies tarti tą paskutinį žodį „su Dievu“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.