2015-05-19 16:23:00

Motinos Teresės kanonizacija per Gailestingumo jubiliejų?


Italijos spauda skelbia, kad ateinančių metų rugsėjo 4 d. palamintoji Kalkutos Motina Teresė bus skelbiama šventąją ir kad tai bus vienas pagrindinių ir daugiausiai maldininkų sutrauksiančių būsimų Gailestingumo Šventųjų metų renginių. Pasak pranešimų, apie tokią galimybę neseniai kalbėtasi Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos ir Romos merijos vadovų susitikimuose. Tokiame įvykyje kaip Motinos Teresės kanonizacija dalyvautų milžiniškos žmonių minios ir Romos miestui reikėtų iš anksto pasiruošti nepaprastam antplūdžiui. Kitas irgi didelių minių maldininkų sulauksiantis Jubiliejaus momentas būtų specialiai šia proga į Romą atgabentų šv. Tėvo Pijaus relikvijų pagerbimas.

Žinias apie galimą kanonizaciją komentavo Šventojo Sosto spaudos Salės direktorius t. Federico Lombardi SJ. Jis patvirtino, kad tokia galimybė buvo svarstoma, tačiau kol kas tik kaip darbinė hipotezė. Šiandien dar per anksti kalbėti apie galimą kanonizacijos datą, nes dar nėra baigta Motinos Teresės skelbimo šventąja byla. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.