2015-05-19 17:46:00

Medzikultúrne fórum v Baku: Zabíjať v mene Boha je rúhaním


Azerbajdžan 19. mája - V Baku, hlavnom meste Azerbajdžanu, sa koná tretie Svetové fórum o medzikultúrnom dialógu, organizované OSN a Radou Európy, pod záštitou azerbajdžanského prezidenta Alijeva. Fórum je príležitosťou na diskusiu o doterajších úspechoch v oblasti medzikultúrneho dialógu, a na podporu vzájomného porozumenia medzi ľuďmi a národmi. Tohtoročnou témou stretnutia je „Kultúra a udržateľný rozvoj v agende pre rozvoj po roku 2015“. Prítomný je na ňom aj Mons. Melchor Sanchez de Toca y Alameda, podsekretár Pápežskej rady pre kultúru.

Ako povedal, cieľ týchto medzinárodných stretnutí je veľmi blízky myšlienke Pápežskej rady pre kultúru, že kultúra je miestom stretávania, platformou pre dialóg. Kým v otázkach dogmatických nie je niekedy jednoduchý pokojný dialóg, v oblasti kultúry je stretnutie možné. Ide o univerzálne jazyky, kultúrne fenomény, v ktorých si ľudia môžu porozumieť, ako je hudba, šport, veda a dokonca aj krása. Toto sú univerzálne jazyky, ktoré spájajú národy, ale môžu byť tiež zdrojom rozdelenia, poznamenal  podsekretár Pápežskej rady pre kultúru. Na margo pozície Svätej stolice na treťom Svetovom fóre o medzikultúrnom dialógu povedal:

„Delegácia Svätej stolice zdôrazňuje niektoré body: Po prvé, že kultúry nemôžu nikdy byť izolované, pretože jedna vec je obrana národnej identity, iná je izolovať kultúru a snažiť sa zabrániť akémukoľvek kontaktu. To je dôležitý aspekt.

Po druhé pripomína, že uprostred každej kultúry a každého medzikultúrneho dialógu existujú nejaké otázky, ktoré sú hlboko náboženské, pretože sú otázkami o zmysle života, zmysle sveta, pôvode a osude vesmíru  a otázka utrpenia a zla. Preto nie je možné oddeliť medzikultúrny dialóg od medzináboženského dialógu.

Po tretie je potrebné pripomenúť vládam, že medzináboženský dialóg, ktorý je naliehavý v týchto časoch útokov na náboženské slobody v mnohých častiach sveta, musí byť vedený veriacimi, a nie vládami, ktoré nemajú nahrádzať jednotlivých veriacich. Ale pripomenúť tiež to, čo pápež František povedal veľakrát, že „zabíjanie v mene Boha je rúhaním“. A to je potrebné odsúdiť zakaždým a najmä veriacimi ľuďmi. Je treba mať tiež na pamäti, bez pokrytectva, že sloboda prejavu má vždy hranice, ako priznávajú všetky nariadenia občianskeho života: právo na slobodu prejavu nepriznáva právo povedať čokoľvek komukoľvek. Preto tiež náboženské cítenie ľudí musí byť chránené tvárou v tvár excesom a verejnému rúhaniu a zosmiešňovaniu v niektorých krajinách.“ -jk-
All the contents on this site are copyrighted ©.