2015-05-18 00:00:00

Roma - Gailestingumo jubiliejaus piligrimysčių tikslas


Šventojo Sosto ir Italijos komitetas Gailestingumo jubiliejaus parengiamiesiems darbams koordinuoti surengė savo pirmąjį posėdį. Jis įvyko prieš savaitę, gegužės 11 dieną. Posėdyje dalyvavo Šventojo Sosto Valstybės sekretoriato Bendrųjų reikalų skyriaus ir Naujojo evangelizavimo Popiežiškosios tarybos vadovai, Italijos vyriausybės, Lacijaus regiono ir Romos miesto atstovai.

Visi posėdžio dalyviai pabrėžė popiežiaus Pranciškaus paskelbtų neeilinių Šventųjų metų ypatingą dvasinę ir kultūrinę reikšmę, taip pat svarbą Romai, kuri dar kartą išgyvens savo ypatingą pašaukimą būti piligrimysčių miestu visiems, kurie atkeliaus iš visų pasaulio kraštų.

Posėdyje buvo aptarti bendri tikslai ir kaip juos įgyvendinti bendromis Šventojo Sosto institucijų, Italijos ir Lacijaus regiono vyriausybių ir Romos municipaliteto pastangomis, visų pirma tokiais klausimais kaip piligrimų priėmimas, patogūs maršrutai į šventąsias vietas, saugumas, logistika, medicininė pagalba ir savanorių talka.

 

Gailestingumo jubiliejaus Šventųjų durų atidarymo ir uždarymo Romoje ir vyskupijose datos

Neeilinis Jubiliejus prasidės Vatikane. Šv. Petro bazilikos Šventosios gailestingumo durys bus atidarytos 2015 m. gruodžio 8 dieną. Romos katedroje (Laterane) ir visose pasaulio vyskupijose Šventosios gailestingumo durys bus atidaromos savaitę vėliau, gruodžio 13 d.

Romos Didžiojoje Marijos bazilikoje Šventosios gailestingumo durys bus atidaromos 2016 m. sausio 1-ąją, Švč. Dievo Motinos iškilmės dieną; Šv. Pauliaus bazilikoje už mūrų jos bus atidaromos užbaigiant Maldų už krikščionių vienybę savaitę ir minit Apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventę 2016 m. sausio 25 d.

Neeilinis Gailestingumo Jubiliejus pasibaigs 2016 metų lapkričio 20 d. per Kristaus, Visatos valdovo iškilmę. Šventosios gailestingumo durys Romos bazilikose ir visose pasaulio katedrose bus uždarytos savaitę ankščiau, lapkričio 13 dieną. Šv. Petro bazilikoje jos bus uždarytos lapkričio 20 d.

Jubiliejinių renginių programa ir kalendorius dar negalutiniai ir galės būti papildomi. Neeilinių Šventųjų gailestingumo metų kalendorius paskelbtas septyniomis kalbomis oficialiame jubiliejaus internetiniame puslapyje, kurio adresas: im.va

„im“ – tai gailestingumo jubiliejaus lotyniškai (iubilaeum misericordiae) santrumpa.

Toje pačioje internetinėje svetainėje paskelbta speciali „Popiežiaus Pranciškaus malda už jubiliejų“, kuri prasideda prašymu: „Viešpatie Jėzau Kristau, tu mokei, kad būtume gailestingi kaip dangiškasis Tėvas ir pasakei, kad kas mato tave mato Jį. Tad parodyk mums savo veidą ir būsime išgelbėti“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.