2015-05-18 16:25:00

Popiežius Italijos vyskupams: Daugiau jautrumo


Pirmadienį po pietų popiežius Pranciškus atidarė Vatikane iki ketvirtadienio vyksiantį Italijos Vyskupų konferencijos posėdį, kuriame, be einamųjų Bažnyčios Italijoje gyvenimo reikalų, bus kalbama ir apie apaštališkojo paraginimo „Evangelii gaudium“ recepciją, šio dokumento svarbą ir žinomumą Italijos katalikų bendruomenėse.

Italijos vyskupams šia proga sakytoje kalboje popiežius pasiūlė keletą minčių, subrandintų per dvejus pontifikato metus bendraujant su įvairių šalių vyskupais. Daugybėje pastaruoju metu vykusių susitikimų su Vyskupų konferencijomis turėjau progą įsitikinti, - sakė Pranciškus, - kaip labai jiems svarbu tai, ką būtų galima pavadinti bažnytiniu jautrumu, tai yra siekimas įsijausti į Kristų, sekti jo nuolankumu, atjauta, gailestingumu, dalykiškumu ir išmintimi.

Bažnytinis jautrumas reiškia pareigą drąsiai smerkti korupciją privačiame ir viešame gyvenime, kuri be jokios gėdos nuskurdina daugelį šeimų, pensininkų, dorų dirbančių žmonių, atima viltį iš jaunimo, labiausiai apiplėšia silpnuosius ir vargšus. Bažnytinis jautrumas mus skatina būti gerais ganytojais, įpareigoja būti su Dievo tauta, ginti ją nuo ideologinės kolonizacijos, kuri šiandien kėsinasi į žmogaus tapatybę ir orumą. Bažnytinis jautrumas turi įkvėpti mūsų priimamus sielovadinius sprendimus. Mūsų skelbiamuose dokumentuose neturi vyrauti abstraktūs teoriniai doktrininiai aspektai, tarsi tie dokumentai būtų skiriami tik siauram ekspertų ratui, o ne Dievo tautai. Turime stengtis teoriją paversti konkrečiais ir suprantamais pasiūlymais. Bažnytinis jautrumas turi pasireikšti ir pasauliečių vaidmens Bažnyčios veikloje stiprinimu.

Galiausiai popiežius paminėjo dar vieną svarbią bažnytinio jautrumo sritį – vyskupų kolegialumą, vyskupų tarpusavio bendrystę, jų santykius su kunigais, bendrystę tarp vyskupijų – tarp tų, kurios apsčiai turi kunigų ir materialinių resursų ir tų, kurios stokoja, tarp centro ir pakraščių, tarp Vyskupų konferencijų ir Petro įpėdinio.

Baigdamas kalbą, popiežius linkėjo, kad gailestingumo jubiliejus, kurį pradėsime švęsti gruodžio 8 d., visiems padėtų patirti Dievo gailestingumo džiaugsmą ir dalytis su kitais jo vaisingumu, nešti paguodą mūsų laikų žmonėms. Jau dabar prašykime artėjantiems Šventiesiems metams Gailestingumo Motinos užtarimo, - sakė Šventasis Tėvas, - prašykime, kad visada mus lydėtų jos žvilgsnis. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.