2015-05-18 00:00:00

Kinų kardinolas Zen: Bažnyčia neturi būti įsibaiminusi


Beveik visose pilietinėse akcijose Honkonge, eisenose ir manifestacijose galima išvysti Honkongo arkivyskupą emeritą kardinolą Josephą Zeną, kuris, nepaisant garbingo amžiaus, nepraranda kovingos dvasios. Apie Bažnyčios Kinijoje aktualijas jį kalbino prancūzų katalikų leidinys „Homme Nouveau“.

Komentuodamas balsus apie tai, jog Kinijos ir Vatikano santykiai šyla, yra gerų pokyčių, kardinolas Zen neslėpė savo skeptiškumo ir perspėjo būti labai atsargiems. Kinų vyriausybė buvo ir išlieka totalitarinio pobūdžio, religijos laisvės nėra. Neseniai nuo bažnyčių per jėgą buvo nuimti kryžiai, jos apgriautos. Du vyskupai tebėra įkalinti, dėl vieno iš jų tvyro nežinia: pasak vienų, jis miręs, pasak kitų, gyvas.

Pasak kardinolo, šiuo metu Kinijoje dėl valdžios ir įtakos rungiasi dvi didelės grupės, kurių viršūnėje yra dabartinis prezidentas ir komunistų partijos lyderis Xi Jinping, ir jo pirmtakas, prieš tai ilgus metus partijai vadovavęs Jiang Zemin. Jo įtaka yra milžiniška. Į ją patenka ir Honkongo komunistų nomenklatūra. Galbūt yra šiokių tokių vilčių dabartinio prezidento grupės pergalės atveju. Ir gal visai ne todėl, kad būtų pripažinta religijos laisvė, bet vien dėl politinės naudos. Jei laimėtų Jiang Zemin grupė, viltys subliukštų. Bet kokiu atveju, nėra prielaidų tam entuziazmui ir optimizmui, kurį kai kurie demonstruoja. Dialogo reikia, tačiau taip pat reikia įsitikinti, jog kinų valdžia iš tiesų turi gerą valią ir norą dialoguoti, kitu atveju, reikia tvirtai laikytis. Pasak kinų ganytojo, Bažnyčia pastaruoju metu yra pernelyg tyli, įsibaiminusi.

Kardinolas Zen komentavo vieną iš opiausių problemų tarp Šventojo Sosto ir Kinijos valdžios – vyskupų skyrimą. Pasak neoficialių kalbų, kinų valdžia pasiūlė Šventajam Sostui, jog į atsilaisvinusį vyskupo sostą būtų renkami trys kandidatai, juos patvirtintų vyskupų konferencija, o po to Roma nuspręstų, kurį iš trijų kandidatų skirti vyskupu, nors taip pat turėtų teisę nepasirinkti nei vieno. Čia kardinolas Zen priminė juokelį: trijų valstybių piliečiai kalba apie rinkimus. Vienas giriasi, kad jų rezultatus žino kitą rytą po jų, antras – rinkimų dienos vakarą, o štai kinas pasigiria, jog rezultatai jam žinomi dar prieš rinkimus. Problema būtent ši – kandidatų į vyskupus rinkimai yra manipuliuojami pagal valdžios įnorius, vyskupų konferencija taip pat neturi realios sprendimo teisės, jos sprendimus pasirašo vyriausybės pareigūnas. Čia verta prisiminti neseną Šanchajaus vyskupo Ma Daquin istoriją. Savo konsekravimo dieną jis pasakė, kad išstoja iš katalikų Patriotinės Asociacijos, kuri buvo įkurta valdžios ir yra jos kontroliuojama. Jis kaip mat buvo uždarytas į namų areštą, o vyskupų konferencija jį kitą dieną esą „atšaukė“ iš Šanchajaus vyskupo pareigų. Nuotraukoje iš vyskupų posėdžio buvo matyti, jog jam vadovavo Religinių reikalų valdininkas, kuris plačiai šypsojosi, kai kitų jo dalyvių veidai buvo niūrūs. Štai kas iš tiesų sprendžia. Turėtų būti priešingai – tai Šventasis Sostas turėtų siūlyti tris kandidatus, o kinų valdžia galėtų paprieštarauti dėl kurio nors.

Kardinolas Zen, kalbėdamas apie Honkongą, pasakojo, kad ir čia katalikų bendruomenę, ilgą laiką gyvenusią tikros laisvės sąlygomis, pradeda spausti režimo ranka. Katalikų yra nedaug, vos 5 procentai, tačiau jų vardas Honkonge yra gerai žinomas dėl didelio skaičiaus gerų mokyklų, į kurias daug kas siekia patekti. Didelė dalis dabartinio Honkongo elito yra jas baigusi. Tačiau dabartinė Honkongo valdžia, nepaisant protestų, priėmė įstatymą, pagal kurį tos mokyklos bus praktiškai atimtos iš katalikų bendruomenės, ji nebeturės sprendimo galios. Esą joms vadovaus nepriklausomi komitetai, tačiau kyla daug pagrįstų įtarimų dėl jų nepriklausomybės. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.