2015-05-17 14:29:00

Papa na kanonizaciji: Četiri nove svetice, svjedokinje ljubavi prema svima


Ostati u Bogu i u njegovoj ljubavi, kako bismo naviještali riječju i životom uskrsnuće Isusovo, svjedočeći jedinstvo među sobom i ljubav prema svima – riječi su koje je jutros, na Trgu svetoga Petra – na misi kanonizacije četiriju novih svetica– Sveti Otac uputio nazočnima, ali i svim vjernicima Katoličke crkve.

Papa je istaknuo kako novoizabrani apostol Matija nije primio neki posao nego službu – služenje. Petar to definira ovako: Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća (Dj 1,21-22) – citirao je papa Franjo.

U ovim je riječima sažeto što znači biti članom Dvanaestorice: znači biti svjedokom Isusova uskrsnuća. To što kaže: zajedno s nama, daje nam razumjeti da poslanje naviještanja uskrsloga Krista nije jedan zadatak: nego zajedništvo s apostolskim zborom i zajednicom kojoj pripadamo (obiteljska, redovnička...). Apostoli su iskusili izravno i čudesno uskrsnuće Gospodinovo i svjedoci su mu. Zahvaljujući njihovu svjedočenju, mnogi povjerovaše; i od vjere uskrsloga Krista rođene su i još uvijek se rađaju kršćanske zajednice. I mi danas svoju vjeru u Gospodina uskrsloga temeljimo na svjedočanstvu apostola, koje je do nas doprlo preko poslanja Crkve – objasnio je Papa.

Naša vjera je temeljito povezana s njihovim svjedočenjem kao u neprekinutu lancu hoda od naraštaja do naraštaja kršćana. U nasljedovanju apostola, svaki Kristov učenik pozvan je postati svjedokom njegova uskrsnuća, naročito u okruženjima gdje su zaborav na Boga i izgubljenost čovjeka izražajniji.

Kako bi se ovo ostvarilo, potrebno je ostati u uskrslomu Kristu i u njegovoj ljubavi, kao što nas  poziva Prva Ivanova poslanica: Tko ostaje u ljubavi, ostaje u Bogu i Bog u njemu (1 Iv 4,16). Isus je to stalno ponavljao svojim učenicima: ostanite u meni; ostanite u mojoj ljubavi (Iv 15, 4.9). Ovo je tajna svetih: biti u Kristu, s njime sjedinjeni kao loza s Trsom, kako bismo donijeli mnogo roda (usp. Iv 15,1-8). Taj plod nije ništa drugo doli ljubav! Ta ljubav odsijeva u svjedočanstvu sestre Giovanne Emilije de Villeneuve, koja je svoj život posvetila Bogu i siromasima, bolesnima, utamničenima i odbačenima, postajući tako njima i svima konkretni znak milosrdne Gospodinove ljubavi – smatra Sveti Otac.

Odnos prema uskrslom Isusu je ozračje u kojemu kršćanin živi i u kojemu nalazi snagu za vjernost evanđelju, makar bio usred zapreka i nerazumijevanja. Ostati u ljubavi: to je činila i sestra Maria Cristina Brando. Ono je posvema bila osvojena gorućom ljubavlju za Gospodina; molitvom, iz intimnoga susreta s uskrslim Isusom prisutnim u Euharistiji, primala je snagu za podnošenje patnji i sebedarje te je bila poput razlomljena kruha, tolikim osobama udaljenim od Boga i gladnima vjerodostojne ljubavi.

Bitni vidik svjedočenja za uskrsloga Gospodina je jedinstvo među nama,  njegovim učenicima, po uzoru na jedinstvo između njega i Oca. I danas je u Evanđelju odjeknula Isusova molitva uoči muke: Neka budu jedno kao što smo mi jedno (Iv 17,11). Iz vječne ljubavi Oca i Sina, koja u nama boravi po Duhu Svetom, snagu crpi naše poslanje i naše bratsko zajedništvo; iz nje uvijek iznova izbija radost nasljedovanja Gospodina na putu njegova siromaštva, djevičanstva i poslušnosti; i ta ista ljubav poziva nas na rast u kontemplativnoj molitvi – kazao je papa Franjo. →

To je na osobit način iskusila sestra Maria Baouardy koja je – ponizna i neuka – znala davati savjete i teološka razjašnjenja krajnje jasnoće, što je plod njezina trajnoga dijaloga s Duhom Svetim. Poučljivost Duhu učinila ju je instrumentom susreta i zajedništva i s muslimanskim svijetom. Isto je tako sestra Maria Alfonsina Danil Ghattas dobro razumjela što znači isijavati Božju ljubav u apostolatu, postajući svjedokom blagosti i jedinstva. Ona nam nudi jasan primjer koliko je važno da budemo odgovorni jedni za druge; da živimo na službu jedni drugima.

Ostati u Bogu i u njegovoj ljubavi, kako bismo naviještali riječju i životom uskrsnuće Isusovo, svjedočeći jedinstvo među sobom i ljubav prema svima. To su činile ove četiri Svetice. Njihov svijetli primjer potiče i nas: na koji sam ja to način svjedok uskrsloga Krista? Kako ostajem u njemu i kako boravim u njegovoj ljubavi? Jesam li sposoban sijati - u obitelji, na poslu, u svojoj zajednici – sjeme onog jedinstva koje nam je Uskrsli podario? – zapitao je Papa.

Vraćajući se kući – potaknuo je Sveti Otac – ponesimo sa sobom radost ovog susreta s uskrslim Gospodinom; gajimo u srcu nastojanje da ostanemo i boravimo u Božjoj ljubavi, postajući sjedinjeni s Njime i međusobno te nasljedujući ove četiri žene, primjere svetosti, koje nas Crkva poziva nasljedovati – zaključio je propovijed papa Franjo.
All the contents on this site are copyrighted ©.