2015-05-16 16:37:00

Pašvęstojo gyvenimo metai. Popiežiaus susitikimas su Romos vienuolėmis ir vienuoliais


Šeštadienį keli tūkstančiai Romoje gyvenančių ir tarnaujančių moterų ir vyrų vienuolių dalyvavo Dievui pašvęstojo gyvenimo metų proga Vatikano audiencijų salėje vykusiame susitikime su popiežiumi. Pranciškus su seserimis ir broliais bendravo ilgiau kaip valandą, atsakė į jų klausimus.

Pokalbis prasidėjo nuo kontempliatyvaus ir apaštališkojo vienuolių pašaukimų specifikos ir abiejų reikalingumo Bažnyčios misijoje. Buvo kalbama ir apie veiklos ir maldos balansavimą kiekvieno vienuolio gyvenime. Šį santykį, - sakė Pranciškus, reikėtų vadinti ne balansavimu, bet įtampa. Balansuoti - tai vienur nuimti, kitur pridėti. Neturėtų taip būti. Ko iš tiesų reikia – tai kūrybinga įtampa tarp pašaukimo tarnauti Dievui atsisakius pasaulio ir kartu regimumo pasaulyje reikalingumo. Žinoma, vien vienuolyno sienos nėra pačios savaime ženklas. Pašaukimas taip pat nereiškia pabėgimo, ramios priebėgos. Santykį  tarp maldos ir veiklos puikiai iliustruoja Mozės maldos ir žydų tautos kovos pavyzdys. Mozė ant kalno laikė į dangų iškeltas rankas kai tuo pat metu pakalnėje vyko kova.

Ilgokame pokalbyje su vienuoliais ir vienuolėmis popiežius taip pat ragino su dėkingu gyventi pašaukimo dovana. Vienuolis tai ne rekrūtas pašauktas į tarnybą, bet asmuo gavęs jam asmeniškai suteiktą Viešpaties dovaną. Popiežius seseris vienuoles, kurios sudarė absoliučią susitikimo dalyvių daugumą, kvietė savo gyvenime liudyti konkrečią motinišką meilę, būti Dievo Motinos Marijos ir Bažnyčios ikonomis. Galiausiai popiežius taip pat atskirai pasveikino amžiumi vyriausią susitikimo dalyvę - 97 metų seserį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.