2015-05-15 15:24:00

Popiežiaus Pranciškaus homilija apie baimę ir džiaugsmą


„Baimė“ ir „džiaugsmas“ – apie tai kalba penktadienio liturgija. Tai ir du raktažodžiai, kuriuos popiežius Pranciškus komentavo penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Baimė žmogų kausto, paralyžiuoja, padaro mažą ir silpną. Baimė verčia žmogų susitelkti į save, „kad tik nieko blogo neatsitiktų!“ Baimė skatina egocentriškumą. Krikščionis bailys nesupranta Jėzaus žinios.

Dėl to Jėzus sako Pauliui: „Nebijok! Kalbėk ir netylėk!“. Baimė tai ne krikščionio, bet netvirtos, nelaisvos sielos laikysena. Tai laikysena žmogaus, kuris nesijaučia esąs laisvas žiūrėti pirmyn, kurti, daryti gera. Bijantysis visada sako: „Ne, juk yra štai šis pavojus, it tas kitas, ir dar kitas...“ Tai žalingas įprotis. Baimė yra kenksminga. Tad visada turime melsti Šventąją Dvasią drąsos malonės, - sakė Pranciškus.

Yra bijančių bendruomenių, kurios visada eina pačiu saugiausiu keliu. „To nedarysime, to negalima, ano negalima...“ tarsi ant jų durų būtų parašyta „draudžiama“; iš baimės viskas draudžiama. Susidūręs su tokia bendruomene pajunti tvankų orą, nes tai serganti bendruomenė. Baimė susargdina bendruomenę. Drąsos stoka susargdina bendruomenę. Popiežius čia pat pridūrė, kad tokia baimė tai ne tas pats kas Dievo baimė, nes Dievo baimė tai pagarbus Viešpaties šlovinimas, tai nuolankus Viešpaties mums skirtos misijos vykdymas, kuris žmogaus nesumenkina.

Kitas šios dienos liturgijos raktažodis tai „džiaugsmas“. Viešpats mus kviečia džiaugtis. Jis mus apdovanoja džiaugsmu, kurio niekas negali iš mūsų atimti. Net ir skaudžiomis, liūdnomis akimirkomis Viešpaties dovanojamas džiaugsmas mums sugrąžina ramybę. Jei krikščionis nesidžiaugtų, jis nebūtų krikščionis.

Krikščioniškas džiaugsmas tai ne šiaip pramoga, ne laikinas, praeinantis linksmumas. Krikščioniškas džiaugsmas yra dovana, Šventosios Dvasios dovana. Širdis kupina džiaugsmo, nes Viešpats nugalėjo, jis viešpatauja, jis sėdi Tėvo dešinėje, jis į mane pažvelgė ir mene siunčia į pasaulį, jis suteikė man savo malonę, jo dėka ir aš esu Tėvo vaikas... Toks yra krikščionio džiaugsmas. Krikščionis gyvena džiaugsmu.

Homiliją popiežius Pranciškus baigė malda: „Kelk aukštyn, Viešpatie, mūsų dvasią. Naikink mūsų baimę, suteik mums džiaugsmą ir ramybę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.