2015-05-15 16:45:00

De libanesiska martyrernas dag


Även de maronitiska biskoparna ber om att firandet av de libanesiska martyrernas dag skall återinföras. Det är en dag, den 6 maj,  som hålls till minne av de libanesiska nationalisterna som dödades  i Beirut år 1916 på order av den osmanske guvernören Djemal Pascha och som kommit i skuggan de sista åren för att inte störa relationerna med Erdogans Turkiet. De maronitiska biskoparna  samlades just på onsdagen den 6 maj i Bkerké för sitt månadsmöte som leddes av patriarken Rai. I slutdokmentet efter mötet  ber man uttryckligen om att de libanesiska martyrernas dag skall införas på listan över nationella helgdagar och även användas för att hedra alla dem, militärer och civila, som har dött eller fortsätter att dö i försvaret och i tjänsten för fosterlandet.

De libanesiska martyrerna var delvis muslimer och delvis kristna och bland dem var prästen Youssef al-Hayeck. Dödsdomen från turkarnas sida skedde vid en tid då den libanesiska befolkningen hade drabbats av en svår hungersnöd som orsakade 250.000 dödsoffer och utan att man fick någon hjälp från det ottomanska riket.

“Under åren då Rafiq Hariri var premiärminister intensifierades relationerna med Erdogans Turkiet”, säger biskopen Francois Eud, “och turkarna bad om avskaffandet av denna dag, som ställde dem i dålig dager. Så mellan åren 2007 och 2014 har det inte förekommit något officiellt firande av de libanesiska martyrernas dag. Men på tisdagen begav sig mammorna till libanesiska militärer, som dött den sista tiden och mammorna till militärer som har kidnappats av jihadisterna, till monumentet på Martyrernas plats tillsammans med många andra personer, bland vilka elever i många kristna skolor. Man täckte hela området med blommor och affischer för att erinra regeringen om att de libanesiska martyrerna måste firas även om turkarna inte vill det. I de oroliga tider som vi lever i med sekterismer som sätter den libanesiska nationens enhet på spel  är det fara för att var och en endast tänker på sina egna martyrer”, säger mons. Eid. “Därför stöder den maronitiska Kyrkan nödvändigheten av att återinföra en martyrernas dag som verkligen är nationell och kan bidra till att bevara det libanesiska folkets enhet”. 
All the contents on this site are copyrighted ©.