2015-05-14 13:26:00

Popiežiaus sveikinimas Pax Christi suvažiavimui Betliejuje


Popiežius Pranciškus pasveikino Betliejuje vykstančio katalikų judėjimo „Pax Christi“ suvažiavimo dalyvius. Suvažiavimas, kuriuo minimos šios organizacijos įsikūrimo 70-osios metinės, prasidėjo trečiadienio rytą. Suvaživimo tema „Piligrimai taikos keliu“; dalyvauja pusantro šimto judėjimo atstovų iš trisdešimties šalių.

Pačioje pradžioje buvo parskaitytas popiežiaus sveikinimas, kurį jo vardu pasirašė Šventojo Sosto Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolin. Į Betliejų pasiųstoje žinioje sakoma, kad jei mumyse gyvens Kristaus taika, tuomet ir visuomenės gyvenime viešpataus brolybė, teisingumas, bus gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas. Popiežius linki, kad šis jubiliejinis susitikimas padėtų visiems judėjimo Pax Christi nariams dar plačiau atverti savo širdis Kristui ir vienybėje su juo dar uoliau tarnauti bendruomenėms, kuriose šio judėjimo nariai vykdo savo pašaukimą. Popiežius meldžia judėjimo nariams ir jų misijai Mergelės Marijos, Taikos Karalienės užtarimo, ir suteikia savo apaštališkąjį palaiminimą.

Suvažiavimo dalyvius taip pat pasveikino Jeruzalės Lotynų apeigų katalikų patriarchas Fouad Twal. Jis pasmerkė religinį fanatizmą, kuris atnešė mirtį ir smurtą į įvairius pasaulio regionus. Šiandien labiau nei bet kada anksčiau jūsų taikdariška misija svarbi ir reikalinga. Patriarchas šia proga taip pat pasidžiaugė, kad jau šį sekmadienį jis dalyvaus Romoje vyksiančioje kanonizacijos iškilmėje, kurios metu bus paskelbtos šventosiomis dvi palestinietės vienuolės – Marija Alfonsina Ghattas ir Mariam Bawardi.

Sveikinimą Betliejuje vykstančio Pax Christi suvažiavimo dalyviams atsiuntė ir Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinis sekretorius Ban Ki-moon. Švęsdami savo įsikūrimo sukaktį vienoje karščiausių pasaulio zonų, - rašo Jungtinių Tautų vadovas, - jūs skelbiate, jog taiką įmanoma sukurti atsisakius murto, siekiant tiesos ir teisingumo.

Pax Christi suvažiavimas pasibaigs sekmadienį eisena šalia saugumo sienos, kuria Izraelio teritorija atitverta nuo Palestinos savivaldos teritorijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.