2015-05-13 17:20:00

Vatikano ir Palestinos susitarimas


Šventojo Sosto ir Palestinos valstybės atstovai po trečiadienį Vatikane vykusių dvišalių pokalbių paskelbė, jog dvišalė komisija baigė rengti Susitarimo tekstą. Susitarime sprendžiami klausimai liečiantys pagrindinius katalikų Bažnyčios Palestinoje gyvenimo ir veiklos aspektus. Išreiškę gilų pasitenkinimą dėl pasiektų rezultatų formuluojant tekstą dvišalė komisija nurodė, kad Susitarimo tekstas dabar bus perduotas abiejų šalių tvirtinimui. Sekantis žingsnis bus Susitarimo pasirašymo aktas kol kas nežinoma data. Pokalbiams Vatikane vadovavo iš Šventojo Sosto pusės Vatikano valstybės pasekretoris santykiams su valstybėmis, mons. Antoine Camilleri ir iš Palestinos valstybės pusės ambasadorius Rawan Sulaiman, Palestinos valstybės užsienio reikalų ministro patarėjas daugiašaliams reikalams. Dvišalės komisijos diskusijos Vatikane gegužės 13 dieną pasižymėjo nuoširdumu ir konstruktyvumu, pažymėjo komisija bendrame pareiškime. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.