2015-05-13 14:33:00

Pranciškus paprašė rodyti daugiau pagarbos ženklų Marijai


Šventasis Tėvas saulėtą gegužės 13-sios priešpietį tradicinę trečiadienio bendrąją audienciją pradėjo ir užbaigė mintis kreipdamas į Fatimos Mergelę Mariją jos liturginio minėjimo dieną, menančią pirmąjį Marijos apsireiškimą Fatimos piemenėliams 1917 metais. Prieš užimdamas jam skirtą sėdimą vietą pakyloje priešais Šv. Petro aikštę, popiežius Pranciškus nuėjo iki ten pat prie jo sosto pastatytos Fatimos Marijos statulos, aiškiu rankos mostelėjimu paliudydamas esantiems aikštėje, kad visų audiencijos dalyvių akivaizdoje trokšta savo ir jų mintis pakreipti į Švč. Fatimos Mariją. Po trumpos tylos minutės Šventasis Tėvas, kaip įprasta, žegnone pradėjo taip pat šio trečiadienio bendrąją audienciją.

Po katechezės Šventasis Tėvas, sveikindamas portugalų kalbos maldininkus kvietė pasiaukojimu Dievo Motinai būti Dievo gailestingumo ir gerumo įrankiais savo šeimos nariams, savo artimiesiems ir draugams. Pranciškus kvietė savo klausytojus Dievo Motiną imituoti ir kasdienybėje dauginti pagarbos jai ženklus. Jis paprašė, kad „Sveika, Marija“ malda būtų sukalbėta portugališkai per mikrofoną.

Galop, jau audiencijos pabaigoje, popiežius Pranciškus vėl mintis pakreipė į Fatimos Mariją ir, kaip kiekvienos bendrosios audiencijos pabaigoje, kreipėsi į jaunimą, ligonius ir jaunavedžius:

„Šiandien liturginis Palaimintosios Fatimos Mergelės Marijos minėjimas. Kviečiu, brangus jaunime, mokykitės kaip brandinti pamaldumą į Dievo Motiną kasdien sukalbėdami Rožinį; brangūs ligoniai, pajuskite Marijos buvimą kryžiaus valandą: brangūs jaunavedžiai, kreipkitės į ją, kad jūsų namuose niekuomet nepritrūktų vieni kitiems meilės ir pagarbos.“

Fatimos Marijos statula neatsitiktinai gegužės 13 dieną buvo atnešta į Šv. Petro aikštę ir pastatyta netoli popiežiaus sosto.

Ligonius ir neįgaliuosius į Europos piligrimines vietas lydinčių savanorių katalikiška organizacija „Unitalsi“ komunikate pranešė, kad pats popiežius paprašė organizacijos Lacijaus regiono skyriaus, kad Fatimos minėjimo proga atvežtų Marijos statulą į Šv. Petro aikštę. Ją Fatimoje įsigijo „Unitalsi“ savanorių globojami neįgalūs vaikai. „Unitalsi“ kaip tik gegužės 13 dieną simboliškai pradėjo piligriminių kelionių sezoną. Beje, pirmoji šių metų, prasidėsianti birželio 3 d., nuves piligrimus į Fatimą.

*/*/*

Tą pačią gegužės 13 dieną 1981 metais šv. Petro aikštėje buvę maldininkai, susirinkę į trečiadienio bendrąją audienciją išgyveno klaikų įvykį: išgirdo kurtinančius šūvius iš profesionalaus žudiko ginklo, nutaikyto į šv. Joną Paulių II. Lenkas popiežius tada, visai panašiai kaip dabar popiežius Pranciškus, prieš pavakare surengtos audiencijos pradžią buvo vežamas aplink aikštę atvirame džipe iš kurio stačias sveikino audiencijos dalyvius, į daugelį tiesdamas rankas. Popiežiaus Jono Pauliaus II kūną kliudė kelios kulkos ir Šventasis Tėvas bematant sukniubo džipe ant sekretoriaus mons. Stanislavo Dživišo ištiestų rankų. Jonas Paulius II buvo sunkiai sužeistas ir kol buvo nuvežtas į ligoninę, vos nenukraujavo. Viena kulka prasilenkė su gyvybiškai svarbiu organu, tačiau kaip pasakė pats popiežius Jonas Paulius II apie nepavykusį pasikėsinimą į jo gyvybę, iš mirties 1981 metais išgelbėjo Fatimos Madona, nukreipdama į jį šautos kulkos trajektoriją kūne.

Jono Pauliaus II išsigelbėjimas 1981 metų gegužės 13 dieną per turko teroristo pasikėsinimą į jo gyvybę tapo tarsi raktu, kuris leido atskleisti vadinamosios Trečios Fatimos paslapties turinį ir suprasti jo reikšmę.

Popiežius emeritas Benediktas XVI lankydamasis Fatimoje 2011 metais sukalbėjo maldą į Fatimos Mariją, kurią pats sukūrė ir kurioje prisiminė Jono Pauliaus II stebuklingą išgelbėjimą 1981 metais:

Maldoje Benediktas XVI be kita ko prisiminė, kad popiežius Jonas Paulius II, kuris tris kartus lankėsi Fatimoje, kad padėkotų Marijai už „nematomą ranką“, kuri jį išgelbėjo nuo mirties per pasikėsinimą Šv. Petro aikštėje, panorėjo Fatimos šventovei padovanoti kulką, kuri jį sunkiai sužeidė ir kuri paskui buvo įstatyta į Marijos, Taikos karalienės, karūną. „Nepaprastai guodžia žinojimas, kad esi apvainikuota ne vien mūsų džiaugsmų ir vilčių sidabru ir auksu, bet ir mūsų rūpesčių ir kančių kulka“, - sakė popiežius Benediktas XVI Fatimoje skaitydamas maldą Marijai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.