2015-05-12 18:47:00

Pranciškus: Maisto pakanka, bet trūksta valios juo dalintis


Antradienio, gegužės 12-osios, pavakare popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro bazilikoje, kuriose dalyvavo šią dieną prasidėjusios Caritas Internationalis generalinės asamblėjos dalyviai. Asamblėja vyks iki sekmadienio, gegužės 17 d. Jos dalyviai turi nustatyti bendrą būsimos veiklos programą ketverių metų laikotarpiui (2015-2019), kuria vadovausis Caritas Internationalis konfederaciją sudarančios 165 nacionalinės Caritas organizacijos visame pasaulyje. Asamblėja taip pat turės išrinkti naują konfederacijos prezidentą, kuris pakeis jau antrą vadovavimo kadenciją užbaigiantį hondūrietį kardinolą Oscarą Rodriguezą Maradiagą.

Pradėdamas Caritas Internationalis asamblėjos proga aukotų Mišių homiliją, popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į šios dienos skaitinio iš Apaštalų darbų pristatomą asmenį – Filipų miesto kalėjimo viršininką, kuris kalinių Pauliaus ir Silo dėka įtikėjęs Jėzų, nuplovė jų žaizdas ir parsivedęs į namus pamaitino. Kas tiki ir skelbia Evangeliją, - sakė Pranciškus, - tas jaučia ir paskatą plauti kojas ir žaizdas kenčiantiesiems ir padengti jiems stalą. Kas priima Dievo Žodį ir krikšto sakramento malonę, tas priima ir brolį. Viskas tampa tarsi vienu veiksmu: priimti Dievą ir priimti žmogų. Žodžiai, sakramentai, tarnavimas vienas su kitu susiję ir vienas kitą papildo, kaip matome liudijimuose iš ankstyvosios Bažnyčios gyvenimo.

Šiuose gestuose matome visą Caritas pašaukimą. Jūsų tarnavimo esmė, - sakė popiežius, - tai paprastas, klusnus Dievo ir artimo priėmimas. Jis visų pirma įvyksta jumyse, kad paskui galėtumėt eiti į pasaulį ir tarnauti Kristaus vardu; Kristaus, kurį sutikote ir sutinkate kiekviename jums artimame brolyje ir seseryje. Šitaip jūs išvengiate tapimo tik paprasta humanitarine organizacija. Kas dalyvauja Caritas misijoje - nėra tik paprastas darbuotojas, bet yra Kristaus liudytojas. Šitaip tarnaujama visiems ir visiems padengiamas stalas. Apie padengtą stalą kalbama ir šios dienos liturgijoje. Dievas ir šiandien mums padengia Eucharistijos stalą. Caritas padengia daugybę stalų alkstantiesiems.

Mūsų planetoje yra pakankamai maisto visiems, - sakė popiežius. Stinga tik valios juo su visais dalintis. Padengti stalą visiems – tai daryti viską kas įmanoma, kad visi žmonės turėtų maisto, bet taip pat priminti šio pasaulio galingiesiems, kad ateis teismo diena ir tuomet paaiškės ar tikrai jie stengėsi visiems parūpinti maisto, ar tausojo gamtą, kad ji galėtų pagaminti maistą.

Homilijoje popiežius paminėjo ir tuos krikščionis, iš kurių prievarta atimtas kūno ir sielos maistas, išvaryti iš savo namų ir bažnyčių, bažnyčios sunaikintos. Kartoju prašymą  neužmiršti tų žmonių ir to netoleruotino neteisingumo, - sakė Pranciškus.

Caritas, kaip ir daugybė kitų panašių bažnytinių organizmų, byloja apie krikščioniškosios meilės jėgą ir Bažnyčios troškimą sutikti Jėzų kiekviename žmoguje, ypač slegiamame vargo ir kančios, - baigė popiežius Caritas Internationalis generalinės asamblėjos atidarymo proga aukotų Mišių homiliją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.