2015-05-11 16:39:00

Svedectvo profesora MUDr. Karola Kapellera: V koži Jóba


Autorka rubriky venovanej kresťanskému postoju k chorobe a utrpeniu Andrea Eliášová zachytila svedectvo profesora MUDr. Karola Kapellera. Lekár, pedagóg a autor desiatky básnických zbierok sa delí so svojou skúsenosťou bolestnej straty najbližších.

V koži Jóba: veľkú bolesť „zarámoval“ do poézie

Ktosi múdry povedal, že veľké bolesti sú nemé. Svoje o tom vie aj profesor Karol Kapeller, rodák z Chtelnice, 88-ročný muž, povolaním lekár. Dlhé roky žije v Bratislave a prežil tu aj harmonické manželstvo s manželkou Alicou, známou a úspešnou detskou lekárkou.  On sa v medicíne špecializoval najmä na anatómiu, biologické, fyziologické a patologické deje orgánov a buniek. Ako prvý na Slovensku zaviedol metódy elektrónovej mikroskopie. Prednášal v zahraničí, publikoval v renomovaných periodikách. Bol aj obľúbeným vysokoškolským pedagógom.  Rodinnú medicínsku štafetu prevzali aj ich dve vydarené deti, dcéra Dagmar a syn Karol. Pred rokmi sa tiež rozhodli slúžiť chorým. A darilo sa im. Dcéra Dagmar pôsobila ako športová lekárka, neskôr ako vedúca Katedry športového lekárstva Univerzity Komenského v Bratislave. Syn Karol zakotvil v Anglicku ako chirurg-ortopéd. Pán profesor Karol Kapeller sa netají tým, že okrem rodiny a medicíny má ešte jednu celoživotnú lásku – poéziu. V deviatich vydaných básnických zbierkach sa vyznáva z lásky k životu, domovu, rodisku, ale i úcte k Bohu. Iba jeho zatiaľ posledná básnická zbierka Elégie je iná. Jeho životný esprit totiž preťalo niekoľko ťažkých rán za sebou.

Jeho spolužiak a priateľ z Trnavy, profesor Jozef Šimončič o tom v recenzii na jeho ostatnú zbierku Elégie pre časopis Viera a život výstižne napísal: „9 básnických zbierok plných života a radosti preťali za rok a tri mesiace štyri hroby najbližších. 5. novembra v r. 2012 mu zomrel 59-ročný zať Juraj. 22. mája v ďalšom roku nasledovala zaťova manželka Dagmar, 58-ročná dcéra prof. Kapellera. A o dva dni neskôr zomiera v Anglicku aj jeho jediný syn Karol vo veku 52 rokov. A aby toho nebolo málo, o niekoľko mesiacov neskôr, v januári r. 2014 mu zomiera na ťažkú chorobu aj milovaná 81-ročná manželka Alica. Profesor Šimončič prirovnáva svojho smútiaceho priateľa, Karola Kapellera, k Jóbovi, ktorý, ako vieme, zo Svätého písma, tiež prišiel o celú rodinu. Ale nereptá a hovorí: „Nahý som vyšiel z lona matky, nahý sa tam vrátim. Jahve dal, Jahve vzal. Nech je zvelebené Jahveho meno.“ A Kniha Jób ešte pripomína: „Vo všetkom tomto nešťastí Jób nezhrešil a nedovolil si nijakú neprístojnosť voči Bohu.“ Karol Kapeller vo svojom svedectve pre Vatikánsky rozhlas priznáva, že sa cíti celkom podobne, ako biblický Jób. Hovorí aj o tom, ako mu jeho sused a priateľ, dlhoročný rozhlasový redaktor Pavol Hudík pomáha svojím povzbudzovaním, aby sa ani v bolesti básnicky neodmlčal. Aj v bolesti tak prof. Kapeller píše odkaz svojim trom, už dospelým vnučkám z ktorých dve žijú v Anglicku.

Ťažké rany osudu pretne už čoskoro, v tomto mesiaci máji radostná udalosť v rodine Kapellerovcov. Bude ním narodenie vnúčatka, ktoré je pokračovaním rodu. A možno pretne a pretaví aj túto veľkú bolesť celej rodiny. Ako živý pozdrav z neba, od Boha...

Pripravila: Andrea Eliášová
All the contents on this site are copyrighted ©.