2015-05-11 11:22:00

Sekmadienio Vidudienio malda. Mylėti visus konkrečiais veiksmais


Sekmadienį Vidudienio maldos metu popiežius komentavo Evangeliją pagal Joną, kuri nukelia į Paskutinės Vakarienės vakarą. Tuomet patvirtinama krikščioniško gyvenimo programa. Vos porą valandų prieš tai, kai buvo „apleistas, išduotas, išsižadėtas“, Jėzus palieka savo mokiniams aukščiausią įsakymą: „kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“. „Tai mums rodo, kad Jis mus myli, nors mes esame neverti jo meilės: taip mus myli Jėzus“, - pabrėžė popiežius.

Jis pridūrė, kad „naujas įsakymas“ apibendrina „visą Jėzaus žinią“. Tačiau ne abstrakčiu priesaku, o konkrečiu pavyzdžiu. Nes, primena popiežius Pranciškus, meilės įsakymui Jėzus suteikė formą, įrašydamas jį į žmogaus širdį, parodydamas kaip jį įgyvendinti: mylint savo artimą. Popiežius pridūrė, kad tai meilė, Šventosios Dvasios vaisius, kuria „Jėzus kviečia mus mylėti vieni kitus, net jei ne visada vieni kitus suprantame, ne visada sutariame“. Tačiau meilė didesnė už šiuos skirtumus. Tai nauja meilė, nes atnaujinta Jėzaus ir Jo Dvasios. Tai atpirkta meilė, išlaisvinta iš egoizmo. Meilė, dovanojanti mūsų širdims džiaugsmą.

Toliau Šventasis Tėvas paaiškino, kad yra daug mažų ir didelių gestų, kurie paklūsta Viešpaties įsakymui: „Mylėkite vieni kitus kaip aš jus mylėjau“. Maži, kasdieniai veiksmai, kuriuos atliekame prisiartindami prie senelio, vaiko, ligonio, vienišo ar sunkumus patiriančio žmogaus, benamio, bedarbio, imigranto, pabėgėlio... „Šio Kristaus Žodžio galios dėka kiekvienas iš mūsų gali tapti artimu mūsų sutiktam broliui ir sesei. Artumo gestuose apsireiškia meilė, kurios mus išmokė Kristus“. Popiežius prašė Mergelės Marijos pagalbos, kad kiekvieno kasdieniame gyvenime meilė Dievui ir artimui visada eitų išvien.

Sukalbėjus Regina Caeli maldą, popiežius Pranciškus pasveikino susirinkusius, su meile ir dėkingumu primindamas Motinos dieną, kuri Italijoje ir kai kuriose kitose šalyse švenčiama antrąjį gegužės sekmadienį. Popiežius paragino Šv. Petro aikštėje susirinkusius piligrimus pasveikinti visas mamas plojimais ir palaimino jas. „Kad šie plojimai apkabintų visas mamas – kurios fiziškai ar dvasiškai gyvena su mumis“, - sakė popiežius.

Vatikano radijas 

 
All the contents on this site are copyrighted ©.