2015-05-11 19:03:00

Pápež František viedol s deťmi dialóg o budovaní pokoja


Vatikán 11. mája – V Aule Pavla VI. sa dnes s pápežom Františkom stretlo niekoľko tisícok detí rôzneho pôvodu, etník a náboženstiev zapojených do projektu „Dielňa pokoja“. Ide o iniciatívu FAO v spolupráci s viacerými talianskymi vládnymi organizáciami i ďalšími inštitúciami, zacielenú na budovanie sveta pokoja.

V priebehu stretnutia Svätý Otec spontánne odpovedal na trinásť otázok detí týkajúcich sa pokoja, odpustenia, spravodlivosti či lásky. Prvá otázka sa týkala problému „hádania sa“ s druhými. Pápež František odpovedal, že „hádať sa je ľudské, no dôležité je, aby pri tom nezostalo, aby nakoniec nastal pokoj“: „Nikdy neskončime deň bez udobrenia sa. Toto treba mať vždy na pamäti. Niekedy mám pravdu ja, to iný pochybil - ako sa teda pôjdem ospravedlňovať? Nebudem žiadať ospravedlnenie, ale urobím gesto, a priateľstvo pokračuje. Toto sa dá: nenechať, aby sa hádka pretiahla do ďalšieho dňa.“   

Na otázku o pokoji Svätý Otec odpovedal tým, že „pokoj sa buduje každý deň“, „buduje sa našou prácou, naším životom, našou láskou, našou blízkosťou, tým, že sa máme radi“.

Deti sa pápeža spýtali aj na to, či ho neunavuje byť medzi toľkými ľuďmi, či si neželá trochu pokoja. Svätý Otec odpovedal, že veľakrát by si chcel aj trochu viac nerušenosti, viac si oddýchnuť. „Ale byť s ľuďmi, to neoberá o pokoj. Áno, je tam huriavk, ruch, pohyb... Ale toto neoberá o pokoj. To, čo oberá o pokoj, je žiarlivosť, závisť, chamtivosť, brať druhým to, čo je ich – toto oberá o pokoj. No byť s ľuďmi je pekné, toto neberie pokoj! Trochu to síce unavuje – ja nie som žiaden mladík... no neoberá to o pokoj!“

Na otázku dieťaťa egyptského pôvodu „prečo tí, ktorí majú moc, nepomáhajú škole“ pápež František vysvetlil, že niektorí ľudia na vojne bohatnú, obohacujú sa vďaka obchodovania so zbraňami: „Viete, že chamtivosť nám veľmi škodí – chcieť vlastniť stále viac a viac peňazí. Keď vidíme, že všetko sa krúti len okolo peňazí – ekonomický systém sa točí okolo peňazí a nie okolo človeka – muža, ženy, ale okolo peňazí – robia sa veľké obety a vedie sa vojna pre to, aby sa bránili peniaze. Pre toto mnoho ľudí nechce pokoj. Oveľa viac sa dá zarobiť si vojnou! Zarábajú sa peniaze, no strácajú sa životy, kultúra, vzdelávanie, stráca sa mnoho vecí. Preto ho nechcú. Jeden starší kňaz pred rokmi hovorieval: diabol vchádza cez peňaženky. Cez chamtivosť. A pre toto nechcú pokoj.“

Svätý Otec dostal aj otázku, prečo trpia deti. Odpovedal, že na túto otázku, ktorá patrí k tým najťažším, niet odpovede. Vyjadril sa tiež na tému detí s postihnutím, ktoré sa v taliančine nazývajú „disabili“ – „nespôsobilé, neschopné“: „Mne sa napríklad nepáči povedať, že nejaké dieťa je nespôsobilé. Nie! Toto dieťa má odlišnú schopnosť! Nie je neschopné! Všetci máme schopnosti, všetci! Všetci majú schopnosť nám niečo darovať, niečo urobiť.“

Dievčatko, ktoré má otca vo väzení položilo otázku, či „je možné odpustenie pre toho, kto vykonal zlé veci“. Svätý Otec odpovedal: „Boh odpúšťa všetko! Sme to my, čo nenachádzame cesty k odpusteniu. Niekedy pre neschopnosť alebo preto, že je ľahšie zaplniť väzenia, než pomôcť napredovať tomu, kto v živote pochybil. ... A čo znamená odpustenie? Padol si? Vstaň! Pomôžem ti vstať a znovu ťa začleniť do spoločnosti. Vždy je tu odpustenie a musíme sa naučiť odpúšťať, no takto: s pomáhaním znovu sa začleniť tomu, kto padol. ... Všetci padáme, všetci robíme chyby. Naše víťazstvo nad sebou samými aj nad inými znamená nezostať v páde a pomáhať aj iným nezostať v páde.“

Pri stretnutí zaznela aj otázka o tom, čo robiť, ak sa druhá osoba nechce pomeriť. Pápež František odpovedal: „Predovšetkým je treba rešpektovať slobodu človeka. Ak táto osoba nechce so mnou hovoriť, nechce sa udobriť... rešpektovať ju! Modliť sa, ale nikdy nechcieť pomstu. To nikdy! Ty sa nechceš so mnou udobriť, ja som pre to urobil všetko, čo bolo možné, no rešpektujem tvoje rozhodnutie. Musíme sa naučiť rešpektovaniu.“

Svätý Otec odpovedal aj na otázky úlohy náboženstva pri vytváraní pokoja či o rovnosti ľudí, a viackrát vyzval deti zopakovať vetu: „Kde nie je spravodlivosť, tam nie je pokoj.“

Na záver audiencie pápež František odovzdal prítomným aj text svojho vopred pripraveného príhovoru. Vychádzajúc v ňom z názvu projektu „Dielňa pokoja“, hovorí o pokoji ako o niečom, na čom treba pracovať. Začať treba podľa neho v našom každodennom prostredí a to spoločne s tými, ktorí žijú veľa nás. Svätý Otec píše: „Pravý budovateľ pokoja je ten, kto urobí prvý krok smerom k druhému. A toto nie je slabosť, ale sila, sila pokoja. Ako vo svete môžu skončiť vojny, ak nie sme schopní prekonať naše malé nedorozumenia a naše hádky? Naše skutky v prospech dialógu, odpustenia, zmierenia sú tehličkami, ktoré slúžia na budovanie stavby pokoja.“

Pápež František tiež v texte kladie dôraz na postoj prijímania bez bariér pre rozdielnosť ľudí. Zdôrazňuje potrebu modlitby, keďže pokoj je Božím darom. „Ježiš je «naším pokojom» (Ef 2,14), lebo zbúral múr nenávisti, ktorý ľudí rozdeľuje medzi sebou“ – píše pápež František v príhovore deťom zapojených do projektu „Dielňa pokoja“. -zk-
All the contents on this site are copyrighted ©.